Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Արուսյակ Սերգեյի Ներսեսյան

Դասախոս | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ից մինչև հիմա դասախոս, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2008 թ-ից մինչև հիմա ԵՊՀ Ռուսական կենտրոնի տնօրեն
1994 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դարձվածաբանություն
Լեզվամշակութաբանություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտական ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
«Բնագետ» գիտական ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ

Русский язык. Пособие для факультета международных отношений
2004 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Спецтексты и задания. – Ереван, Издат. ЕГУ, 2004
Русский язык (спецтексты и задания)
2004 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Пособие для факультета междунар. отношений. Изд-ие 2-ое. Ереван, 2004, 103 с.