Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Գայանե Յուրիի Օռկուսյան

Դասախոս | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1989-1994թ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2001-2005 թթ. Մոսկվայի ՊԿՀ N 399 ուսուցիչ
2006 թ. - ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնի լաբորանտ
2009 թ. - ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Учебное пособие по русскому языку для студентов физическиго и радиофизического факультетов
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 108 էջ
Принципы построения учебного пособия по русскому языку как языку специальности для студентов физического и радиофизического факультетов (с армянским языком обучения)
2017 | Հոդված/Article
Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике. 2017, стр. 300-304