Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Լիլիթ Ռոբերտի Զոլյան

Ասիստենտ | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1986 – 1991 - ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ.

Աշխատանքային փորձ
1991– մինչ այժմ - ԵՊՀ ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների համար) ամբիոնի դասախոս
1999-2001 - Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս (համատեղությամբ)
1999-2003 - ՅՈՒՆԵՍԿO-ի Ակումբների Հայկական Դաշնության Երիտասարդական նախաձեռնությունների Աջակցման Կենտրոնի ղեկավար
1999-2010 - Կրթական ծրագրերի բաժնի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզվի պրակտիկ կուրս
Բառագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բառագիտություն
Տերմինաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Հայաստանի մշակութային բազմազանություն» ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

rusdephum@ysu.am

Русский язык. Пособие для студентов-психологов
2019 | Ուսումնական ձեռնարկ
Հայաստան, Երևան, 196 էջ, ռուսերեն, 2019

Проблема определения терминологичности словосочетаний
2018 | Հոդված/Article
Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները, ԼՂՀ, 275-280 էջ, 2018
Основные методологические принципы составления пособий по языку специальности
2017 | Հոդված/Article
Международная научная конференция «Кавказ - наш общий дом», посвященная 20-летию деятельности Университета Месроп Маштоц. 2017, стр. 426-429
|
Некоторые подходы к проблеме определения понятия «Терминоэлемент»
2015 | Հոդված/Article
II международная научно-практическая конференция "Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике", 2015, 85-88 стр.
|
К вопросу о терминологической номинации
2015 | Հոդված/Article
Ученые записки Арцахского государственного университета, 2015, 1, 217-220 стр.
|
Основные пути формирования русской психологической терминологии (Ռուսական հոգեբանական եզրութաբանության ձևավորման հիմնական ուղիները)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 58-65
|
Основные подходы к изучению сущностной природы термина
2009 | Հոդված/Article
Межвузовская научная конференция, посвященная 90-летию Ереванского Государственного Университета. Материалы. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2009
Специфика терминов-синонимов в терминосистеме психологии
2007 | Հոդված/Article
Русский язык:Теория и практика, сборник статей. – Ереван: изд-во ЕГУ, 2007
К проблеме многозначности терминов
2007 | Հոդված/Article
Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2007
Из опыта составления пособия по языку специальности
2007 | Հոդված/Article
Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2007
Русский язык. Пособие для студентов отделения политологии факультета международных отношений
2007 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Спецтексты и задания. – Ереван, Издательство ЕГУ, 2007
Специфика терминов-антонимов в терминосистеме психологии
2004 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 5-6, 2004
Русский язык. Пособие для факультета международных отношений
2004 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Спецтексты и задания. – Ереван, Издат. ЕГУ, 2004
Русский язык (спецтексты и задания)
2004 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Пособие для факультета междунар. отношений. Изд-ие 2-ое. Ереван, 2004, 103 с.