Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Մարգարիտա Ռոմանի Դպիրյան

Ասիստենտ | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1988 - 1991 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակ-ի) ամբիոնի ասիստենտ
1992 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակ-ի) ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն
Ինտերակտիվ ուսուցում
Հեռահար ուսուցում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար
«МАПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ

Русский язык
2018 | Գիրք/Book
Издательство ЕГУ. 2018, 406 стр.
Полилог при обучении языку специальности
2016 | Հոդված/Article
X Международная научная конференция «Актуальные научные исследований в современном мире». 2016, стр. 34-38
|
Из опыта составления пособия по языку специальности
2007 | Հոդված/Article
Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2007
Русский язык. Пособие для студентов отделения политологии факультета международных отношений
2007 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Спецтексты и задания. – Ереван, Издательство ЕГУ, 2007