Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Մարինա Ցոլակի Այվազյան

Դասախոս | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
1987 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1) Ժամանակակից ռուսաց լեզվի գործնական դասընթաց
2) Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում
3) Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսության գործնական պարապմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսերենի և հայերենի համեմատական քերականություն
Ռուսերենը որպես օտար լեզու
Հանրալեզվաբանություն
Միջմշակութային հաղորդակցություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«МАПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ

rusdephum@ysu.am

Русский язык
2018 | Գիրք/Book
Издательство ЕГУ. 2018, 406 стр.