Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Մարինա Պավելի Շատվորյան

Դասախոս | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1974 - 1978 թթ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների) ամբիոնի դասախոս
1983 - 2001 թթ. ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների) ամբիոնի լաբորանտ, ժամավճարային կարգով դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Տեքստի լեզվաբանություն
Ռուսերենի և հայերենի դարձվածաբանություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի ռուսագետների ասոցիացիայի անդամ

Русский язык (пособие для студентов факультета журналистики)
2018 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 102 էջ, 2018, ռուսերեն