Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Նաիրա Իգնատիոսի Մարտիրյան

Ասիստենտ | Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2006 -2014 թթ. ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2006 թ-ից մինչ այժմ ռուս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2006 թթ. ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների) ամբիոնի ասիստենտ
1995 - 2003 թթ. ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների) ամբիոնի դասախոս
1987 - 1995 թթ. ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների) ամբիոնի ավագ լաբորանտ, ժամավճարային կարգով դասախոս
1984 - 1987 թթ. Մեծամորի N 1 դպրոցի ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
«Քվանտ» վարժարան - 1994 - 2008 թթ. ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում
Ռուսերենի և հայերենի դարձվածքներ
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
Տեքստի լեզվաբանություն
Ռուսերենի և հայերենի դարձվածաբանություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր

rusphil@ysu.am
(+374 10) 55-44-72

«Костюмный мир» Романа А. К. Толстого «Князь Серебряный» (Ա. Կ. Տոլստոյի «Իշխան Սերեբրյանի» վեպի «զգեստային աշխարհը»)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 1 (16), էջ 72-80
|
Гендерные стереотипы в русской фразеологии
2018 | Հոդված/Article
Фортунатовские чтения в Карелии, Ռուսաստան, 121-124 էջ, 2018
Реклама и гендерные стереотипы
2018 | Հոդված/Article
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Сборник научных статей III Международной научно-практической конференции, Ռուսաստան, 272-276 էջ, 2018
Русский язык (пособие для студентов факультета журналистики)
2018 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 102 էջ, 2018, ռուսերենСимволика цвета в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита»
2011 | Հոդված/Article
“Лингвистические исследования”. Сборник статей. Вып. 3. Ереван, 2011, с. 127-141
Мартирян Н.И., , Таткало Н.И.
Русский язык
2010 | Գիրք/Book
Типовые тесты. Ереван, Антарес, 2010
Невербальные компоненты как средство характеристики персонажей художественного текста
2009 | Հոդված/Article
“Лингвистические исследования”. Сборник статей. Вып. 2. Ереван, ЕГУ, 2009, с.100-108
Мартирян Н.И. , Таткало Н.И.
Русский язык
2008 | Հոդված/Article
Ուսումնական ձեռնարկ, Ուղեցույց Պետական ավարտական և միասնական քննության. Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2008
Նինա Տատկալո, Նատալյա Ռաֆայելյան, Լուիզա Միլիտոսյան, Նաիրա Մարտիրյան , Անահիտ Պողոսյան, Սուսաննա Լալայան
Ռուսաց լեզու
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Ուղեցույց Պետական ավարտական և միասնական քննության. Երևան, Լիմուշ, 2008
Акопян К. С. , Арзуманян Э. Р., Мартинян Н. И. , Мелик-Оганджанян И. М., Оввян А. А.
Практикум по современному русскому языку
2008 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Пособие для филологических факультетов с русским языком обучения. Ереван: Изд-во ЕГУ, 2008
Мартирян Н.И. , Таткало Н.И.
Ռուսաց լեզու
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ
Ուղեցույց Պետական ավարտական և միասնական քննության. Երևան, 2007
Вербализация невербальных средств в тексте
2007 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции. Ереван, 2007, с.189-190
Вопросо-ответный диалог
2007 | Հոդված/Article
Русский язык: теория и практика. Сборник статей. Ереван, ЕГУ, 2007, с. 131-138
Мартирян Н.И. , Арзуманян Э.Р.
Практикум по современному русскому языку
2006 | Հոդված/Article
Учебные программы для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд-во ЕГУ, 2006, с. 43-47
Русско-армянская фразеология и проблемы перевода
2006 | Հոդված/Article
Учебные программы для бакалавратуры и магистратуры. Ереван, изд-во ЕГУ, 2006, с. 142-143
“Коммуникативные неудачи” в художественном тексте
2002 | Հոդված/Article
Журнал “Русский язык в Армении”,2002, N3-4, с. 38-42
Евангелие от Матфея. Стилистические функции вопросительных конструкций
2002 | Հոդված/Article
“Лингвистические исследования”. Сборник статей преподавателей и аспирантов кафедры языковой типологии, теории и методики русского языка, Ереван, 2002, с. 110-116
Особенности функционирования несобственно-прямого диалога (вопросо-ответные конструкции)
2001 | Հոդված/Article
Журнал “Русский язык в Армении”, 2001, N 3-4, с.45-47
Сборник лексико-грамматических заданий по русскому языку (7 класс)
2001 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Ереван, Квант, 2001
Мартирян Н.И. , Арзуманян Э.Р.
Сборник диктантов по русскому языку для вступительных экзаменов в вузы Армении
2001 | Գիրք/Book
Учебное пособие, Ереван, Министерство образования и науки РА, 2001
Анализ художественного текста на уроках русского языка
2000 | Հոդված/Article
Международная научная конференция “Русский язык и культура (изучение и преподавание)”, Москва, РУДН, 2000, с.186-187
Вопросительные конструкции в несобственно-прямой речи
2000 | Հոդված/Article
Журнал “Русский язык в Армении”, 2000, N 3(6), с.14-15