Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Նարինե Ռոբերտի Խաչատրյան

Դասախոս | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1976-1978 Թեկնածուական մինիմումների հանձնում
1967-1972 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի եւ գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1981 - մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
1979 - 1981 ԵՊՀ Ռուսած լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների համար) ամբիոնի լաբորանտ
1972 - 1979 ԵՊՀ Թարգմանության տեսության եւ պրակտիկայի կաբինետի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսած լեզու
Գրականագիտության ներածություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թարգմանության տեսություն եւ պրակտիկա
Ռուսերենը որպես օտար լեզու դասավանդելու մեթոդիկա
Գրականության տեսություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, Հայերեն, Անգլերեն

rusphil@ysu.am
(+374 10) 55-44-72

Безэквивалентная лексика
2008 | Հոդված/Article
Сборник материалов международной научной конференции Международной академии образования. Е., 2008
Тесты и задания по русскому языку
2000 | Գիրք/Book
Ереван, 2000