Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Նատալյա Ալեքսանդրի Գոնչար

Դոցենտ | Ռուս գրականության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան. Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ /1955-1960 թթ./

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու - «Պատմվածքի ժանրը Ու. Սարոյանի ստեղծագործությունում», 1975 թ., Թբիլիսիի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1961-ից մինչ այսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատում
Ռուսական գրական թարգմանության պատմություն:
Հատուկ դասընթացներ պոեզիայի և թարգմանության, բանաստեղծական տեքստի վերլուծության:
Մագիստրատուրայում
Թարգմանչական արվեստի ստեղծագործական սեմինարներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
19-20 դդ. Ռուս գրականություն
20 դ. հայ գրականություն
Ռուս-հայկական գրական կապեր
Գեղարվեստական թարգմանության խնդիրներ
ԱՄՆ-ի գրականությունը և Ու. Սարոյանի ստեղծագործությունը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Կուլտուրական նախաձեռնություն» միջազգային հիմնադրամ, Ջ. Սորոսի թոշակ հումանիտար գիտությունների բնագավառում - 1992 - 1993 թթ.

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Խորհրդի անդամ
Հայաստանի գրողների միության և գրական ֆոնդի անդամ 1967-ից

Պարգևներ
ԵՊՀ-ի արծաթե և ոսկե մեդալներ, ՀԳՄ-ի «Գրական վաստակի համար» մեդալ

(+374 10) 58-88-18

Об одной из черт поэтики Л. Толстого и ее продолжениях в литературе ХХ века (Լև Տոլստոյի պոետիկայի առանձնահատուկ գծերից մեկի և XX դարի գրականության մեջ դրա շարունակության մասին)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2020 № 2 (17), էջ 3-20
|
Лонгфелло – Бунин – Туманян: «Песнь о Гайавате» (Լոնգֆելո-Բունին-Թումանյան. «Հայավաթի երգը»)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 17-27
|
Ваан Терьян в диалоге с Федором Сологубом (Վահան Տերյանի և Ֆյոդոր Սոլոգուբի երկխոսությունը)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 2 (14), էջ 41-53
|
К публикации статьи Р. Д. Орловой «Драматургия Сарояна» (Ռ. Օռլովայի «Սարոյանի դրամատուրգիան» հոդվածի հրապարակման առիթով)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 42-51
|
Сильва Капутикян в связях с русскими поэтами (По составу библиотеки и материалам архива) (Սիլվա Կապուտիկյանի կապերը ռուս բանաստեղծների հետ (ըստ նրա գրադարանի և արխիվային նյութերի))
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 2 (11), էջ 3-26
|
Марина Цветаева в ереванских публикациях и изданиях (1962-2017) (Մարինա Ցվետաևան երևանյան հրապարակումներում և հրատարակություններում (1962-2017))
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 3 (9), էջ 3-20
|
Анна Саакянц – в цветаеведении и не только (с публикацией фрагментов из писем 1965-2000 гг.)(Աննա Սահակյանցը ցվետաևագիտության մեջ և ոչ միայն (1965-2000 թթ. նամակների հատվածների հրապարակմամբ))
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 3-21
|
Братская помощь пострадавшим в Турции армянам. Литературно-научный сборник. Репринтное воспроизведение издания 1898 года. М., 2015, 960 с. (Եղբայրական օգնություն Թուրքիայում տուժած հայերին. գրական-գիտական ժողովածու 1898 թ., հրատարակչության վերատպություն. Մ., 2015, 960 էջ)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 3 (6), էջ 60-67
|
Итоги полувековой обращенности Армении к Осипу Мандельштаму (Օսիպ Մանդելշտամի հանդեպ Հայաստանի կեսդարյա ուշադրությունը)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 2 (5), էջ 28-54
|
Два шедевра русской лирики в переводе Эд. Джрбашяна (Ռուս քնարերգության երկու գլուխգործոց Էդ. Ջրբաշյանի թարգմանությամբ)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 73-81
|
З. Айрян. Искусство поэтического перевода в творчестве русских поэтов (Զ. Հայրյան: Բանաստեղծական թարգմանության արվեստը ռուս բանաստեղծների ստեղծագործության մեջ)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 64-73
|
Современные угрозы культуре книгоиздания (Արդի վտանգները գրահրատարակչության ոլորտում)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 138.1, Երևան 2012թ., էջ 68-86
|
Почему суд по факту Геноцида армян Турция призывает доверить историкам (Ինչու է Թուրքիան կոչ անում Հայոց ցեղասպանության դատը վստահել պատմաբաններին)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 23-62
|
Азербайджанская версия истории национальной литературы в критическом рассмотрении (Ազգային գրականության պատմության ադրբեջանական տարբերակը քննական դիտարկմամբ)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 40-59
|
О сказках Ов. Туманяна в контексте проблем перевода (Թումանյանի հեքիաթների շուրջ թարգմանության խնդիրների համատեքստում)
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 49-64
|
О музыкальной стройности тютчевского стихотворения (Տյուտչևյան բանաստեղծության երաժշտական գեղակազմության մասին)
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 47-58
|
Страницы эпистолярного наследия Г. А. Джаншиева (Էջեր Գ. Ա. Ջանշիևի նամակագրական ժառանգությունից)
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 123-131
|
Уильям Сароян в автохарактеристиках (Վիլյամ Սարոյանը ինքնաբնութագրմամբ)
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 86-92
|
Армянские классики в кругу интересов русского литературоведения (Письма П. Н. Беркова Т. С. Ахумяну) (Հայ դասականները ռուս գրականագիտության հետաքրքրությունների շրջանակում (Պ. Ն. Բերկովի նամակները Տ. Ս. Հախումյանին))
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 101-111
|
Н. А. Гончар , М. Р. Андреева
О некоторых ключевых образах цикла «Армения» О. Мандельштама (0. Մանդելշտամի «Արմենիա» շարքի որոշ առանցքային կերպարների մասին)
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 82-93
|
Вокруг Цветаевских страниц в «Литературной Армении» 1960-х, с публикацией писем А. С. Эфрон (1960-ական թվականներին «Լիտերատուրնայա Արմենիա» ամսագրում տպագրված ցվետաևյան էջերի շուրջ՝ Ա. Ս. Էֆրոնի նամակների հրապարակմամբ)
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 58-74
|
Уильям Сароян в отношении к литературной классике (Վիլյամ Սարոյանը և դասական գրականությունը)
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 81-95
|
Из писем Гургена Маари Л. С. Первомайскому (Գ. Մահարու նամակները Լ. Պերվոմայսկուն)
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 80-93
|
Во власти бессмертного голоса (Անմահ ձայնի ներազդող ուժը)
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 46-56
|
Духовное породнение (Հոգևոր հարազատացում)
1982 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (48), Երևան 1982թ., էջ 31-39
|
Андрей Белый–Мартирос Сарьян переписка (Անդրեյ Բելիի և Մարտիրոս Սարյանի նամակագրությունը)
1976 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (28), Երևան 1976թ., էջ 178-193
|