Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Սոնա Ավագի Մկրտչյան-Լալայան

Ասիստենտ | Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
դասախոս

Աշխատանքային փորձ
1976 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Շարահյուսություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ Ռուսագետների ասոցիացիայի անդամ
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Русский язык
2018 | Գիրք/Book
Издательство ЕГУ. 2018, 406 стр.
Методические рекомендации к использованию пособия "Русская орфография в упражнениях"
2015 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении, 2015, 6 (97), 46-48 стр.
|
Русская орфография в упражнениях
2013 | Գիրք/Book
Учебное пособие. Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013, 272 с.
Видовые значения инфинитивных сочетаний
2009 | Հոդված/Article
Материалы междунар. научной конференции. Ереван, изд. ЕГУ 2009г.
О некоторых типах инфинитивных сочетаний
2007 | Հոդված/Article
III Международный конгресс исследователей русского языка., Изд. МГУ, Москва 2007г.
Выражение модальных значений в инфинитивных конструкциях
2006 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении. 2006г. 3-4