Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Russian Philology
Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի պատմությունը սկիզբ է առել 1938 թ-ին, երբ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում բացվեց ռուսաց լեզվի և գրականության բաժինը:
>
Յուլիա Միքայելի Խոջոյան

Դոցենտ | Ռուս գրականության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Բանասիրության գիտությունների թեկնածու (23.11.1999 թ.), «Վերա Զվյագինցեվա բանաստեղծ և թարգմանիչ»

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ից մինչ օրս
1996 - 1997 թթ. ԵՊՀ-ի ռուս գրականության ամբիոնի լաբորանտ,
1997 - 1999 թթ. ԵՊՀ-ի ռուս գրականության ամբիոնի ավագ լաբորանտ,
1999 - 2000 թթ. ԵՊՀ-ի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս,
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի ռուսաց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ.
2009 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ-ի ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆոլկլոր, ռուս հին գրականություն, 18-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն, 19-20-րդ դդ ռուս գրականության պատմություն, ռուսական նորավիպագրությունը, տողացիները և թարգմանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուս գրականություն, հայ-ռուսական գրական կապեր. գեղարվեստական թարգմանության տեսություն և պրակտիկա

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

О жанровой специфике повести А. Крона "Капитан дальнего плавания"
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017թ․, 1 (15), 130-137 էջ, Հայաստան
|
О роли просторечной лексики в создании художестженхого в переводной летературе
2017 | Հոդված/Article
М.А. Булгаков. Русская и национальные литературы. 2017, стр. 42-50
|
Повесть "Остров Борнгольм" в контексте публицистики Н. М. Карамзина 1790-х гг.
2016 | Հոդված/Article
Н. М. Карамзин: Русская и национальные литературы. 2016, стр. 634-644
|
Английский цикл эссе Иосифа Бродского "О поэтах и поэзии"
2016 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2016թ․, 2 (67), 3-13 էջ, Հայաստան
|
Ницшеанские мотивы в поэзии К. Бальмонта
2016 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2016թ․, 4 (69), 3-11 էջ, Հայաստան
|
Иосиф Бродский - эссеист
2015 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции "Актуальные проблемы литературы и культуры", 2015, 322-326 стр.
|
Речевая характеристика образа Молчалина в армянских переводах комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"
2015 | Հոդված/Article
А. С Грибоедов: Русская и национальная культуры. 2015, 62-66 стр.
|
К изучению художественно-документальной прозы на уроках русского языка на гуманитарных факультетах ВУЗ-ов (по материалам произведений С. Алексиевич и А. Крона)
2015 | Հոդված/Article
Русский язык в Армении, 2015, 6 (97), 49-55 стр.
|
Опыт анализа художественно-документальной прозы на уроках русского языка для гуманитарных факультетов (на материале повести С. Алексиевич "У войны не женское лицо")
2015 | Հոդված/Article
Ակունք, 2015թ․, 2 (12), 89-95 էջ
|