Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Էռնա-Մանեա Սերգեի Շիրինյան

Ամբիոնի վարիչ | Աստվածաբանության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1969 - 1975 թթ. Ռուսաց լեզու և գրականություն, Երևանի պետական համալսարան
1970 - 1975 թթ.Դասական բանասիրություն, Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
1987 թ.- ից Պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀԳԱ Պատմության ինստիտուտ
Գիտական թեմա` “Исторический труд Сократа Схоластика”, Ереван, 1987 г.)
2002 թ.- ից Պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀԳԱ Պատմության ինստիտուտ
Գիտական թեմա` «Հին և միջնադարյան հայկական ու հունական աղբյուրների պատմագրական ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները», Երևան, 2002 թ.

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1977 թթ. ԵՊՀ հունարենի և լատիներենի դասախոս
1976 - 1977 թթ. Բրյուսովի ասնվան Երևանի մանկավարժական ինստիտուտ, հունարենի և լատիներենի դասախոս
1978 - 1979 թթ. ԵՊՀ Հունարինի և Լատիներենի դասախոս
1981 - 1990 թթ. ՀՀԳԱ Արևելեագիտութայն ինստիտուտ, գիտ. աշխատող
1981 - 1983 թթ. Բրյուսովի ասնվան Երևանի մանկավարժական ինստիտուտ, լատիներենի դասախոս
1990 - 1999 թթ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ավագ գիտաշխատող
1999 թ.-ից Մաշտոցի անվան Մատենադարան «Հին բնագրերի ուսումնասիրման և հրատարակման» գիտական խմբի ղեկավար
1998 թ.-ից "ARMENIACA" («ՀԱՅԿԱԿԱՆՔ») հայագիտական պարբերագրքի գլ. խմբագիր

Կարդացվող դասընթացներ
Հին և Նոր կտակարաններր մեկնություն, Աստվածաշնչի հայ մեկնիչներ, Վարդապետությունների պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Վաղ բյուզանդական և հայկական պատմագրություն, Հունաբան դպրոցի թարգմանություններ, Տեքստաբանություն, հայ-հունական մշակութային գրական կապեր, «Կանոնագիրք Հայոց», մեկնություններ` «Գիրք Պատճառաց»

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Թոշակ ԻՆՏԱՍ (Fellow-in-Grant, INTAS ), 1995-1997 թթ. (Ֆրանկֆուրտ 30.04.-14.05.1997 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 թ.-ից ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2004 թ.-ից Ազգային աշխարհագրական ընկերության անդամ (National Geographic Society)
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի գիտա-մեթոդաբանական խորհրդի նախագահ
2005 թ.-ից «Մաշտոց» կրթական հիմնադրամի փոխնախագահ
2006 թ.-ից ՀՀԳԱ Պատմության ինստիտուտի մասնագիտացված գիտական խորհրդի անդամ
2006 թ.-ից «Հայագիտական ուսումնասիրություններ» պարբերագիրք (Армянский гуманитарный вестник) խմբագրական խորհրդի անդամ

Արիստոտելին վերագրվող «Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց» երկի հայերեն թարգմանությունը
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 7-25
|
Schema isagogicum apud Patres Ecclesiae
2019 | Թեզիս/Thesis
XVIII International Conference on Patristic Studies. Oxford Patristics. 2019, p. 31
|
Ованнес Воротнеци
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия, 2018, LII, стр. 352-353
|
Ованнес Ерзнкаци Цорцореци
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2018, LII, стр. 355-356
|
Ованнес Ерзнкаци Плуз
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2018, LII, стр. 353-355
|
Գիտությունների ուսումնասիրությունն ու ուսումնառությունն Անանիա Շիրակացու ժամանակներում
2018 | Թեզիս/Thesis
Workshop on Sciences and Learning in Armenian between Anania Širakac‘i and Grigor Magistros. 2018, p. 10-11
|
Սուրբ Գրքի իմաստի «եռամասն» («տրիխոտոմիկ») ընկալման Որոգինէսի տեսութիւնը և դրա արձագանգը հայկական աղբիւրներում
2018 | Հոդված/Article
Հայերէն Սուրբ Գրքի թարգմանութիւնն ու հրատարակութիւնը պատմութեան հոլովոյթում. միջազգային գիտաժողովի նիւթեր: 2018, էջ 104-111
|
Нерсес Мшеци
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2018 XLIX, стр. 57
|
Нерсес III Строитель
2018 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2018, XLIX, стр. 51-53
Interpreting Aristotle and the Bible in Armenia, Geneva, 11-13 May 2017
2017 | Թեզիս/Thesis
Aristotle in Armenia. 2017, p. 2
Աստվածաբանությունը և մեկնությունը
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 7-35
|
Мушский Гомилиарий
2017 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2017, XLVIII, стр. 100-102
|
Муш
2017 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2017, XLVIII, стр. 97-98
|
Монастырь Сурб-Карапет
2017 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2017, XLVIII, стр. 98-99
|
Мовсес Хоренаци
2017 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия. 2017, XLVI, стр. 165-167
|
The liber causarum: a mediaeval armenian isagogical collection
2017 | Հոդված/Article
Le Muséon. 2017, 130 (1-2), pp. 139-176
De Viris Illustribus: сравнительное жизнеописание двух славных мужей - Грача Михайловича Бартикяна и Гюнтера Христиана Хансена Памяти Гр.М. Бартикяна и Гюнтера Христиана Хансена
2016 | Հոդված/Article
Византийский Временник, 2016, 100, 361-365 էջ
Грекофильская школа
2006 | Հոդված/Article
“Провославная энциклопедия”, Москва, 2006, т. XII, сс. 322-323:
Armenian sources used by Byzantine writers
2006 | Հոդված/Article
Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 2006, p. 194.
Григор 2-ой Вкаясер
2006 | Հոդված/Article
“Провославная энциклопедия”, Москва, 2006, т. XII, с. 449:
Սեղբեստրոսի «Վարք»-ը և «Դաշանց Թուղթը»-ը
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Մատենադարանի», հտ. 17, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ, 2006, էջ 53-77
Քրիստոնեության տարածման և ամրապնդման առանձնահատկությունները
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 98-105:
The Shorter Socrates (Review of R.W. Thomson, ed. and trans., The Armenian Adaptation of the Ecclesiastical History of Socrates Scholasticus)
2004 | Հոդված/Article
Journal of the Society for Armenian Studies, vol. 13 (2003, 2004), Fresno, 2004, pp. 83-97
Reflections of the "Sons and Daughters of the Covenant" in Armenian Sources
2002 | Հոդված/Article
Revue des Études Arméniennes, t. 28, Paris, 2001-2002, pp. 261-285:
Ուխտի մանկունք և մանկունք եկեղեցւոյ
2002 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», հտ. Ը, Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ., 2002, էջ 90-110