Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Գառնիկ Արմենակի Հարությունյան

Ասիստենտ | Աստվածաբանության ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. սեպտեմբեր - 2012 թ. մայիս – Կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցիչ Արագածոտնի թեմի դպրոցներում (կամավոր)
2010 թ. սեպտեմբերից Մատենադարան – Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, ձեռագրագետ, ապա՝ ավագ գիտաշխատող
2014 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, Աստվածաբանության ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Վարդապետական աստվածաբանություն, Բիոէթիկա և աստվածաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կանոնագիտություն, ձեռագրագիտություն, աղբյուրագիտություն, վարդապետական աստվածաբանություն, բիոէթիկա

Լեզուներ
Հայերեն (նաև գրաբար), ռուսերեն, անգլերեն, հին հունարեն (բառարանով), լատիներեն (սկսնակ)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, HTML, CSS.

«Կյանքը՝ մահվան շեմին», «Գարեգին Ա հայրապետը՝ աշխարհականացման մասին»
2017 | Հոդված/Article
«Շողակն Արարատյան» երկշաբաթաթերթ, 2017 թ. հուլիս Ա-Բ, սեպտեմբեր Բ. համարներ
Սուրբ Գրքի հայկական հանրագիտարան
2015 | Գիրք/Book
6 բառահոդված «Սուրբ Գրքի հայկական հանրագիտարան» ծրագրի համար
www.biblesociety.am (առցանց)
Հերձվածողների՝ ուղղադավանությանը վերադարձին վերաբերող կանոններն ըստ «Կանոնագիրք Հայոց»-ի (V-VIII դդ.)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Ժ., Երևան, 2015 թ., էջ 110-119
Կանոնագրքի կանոնախմբերի աճը VI-VIII դդ. սկզբներին
2014 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», 1(58), Երևան, 2014, էջ 78-91
«Խոստովանութիւն Անտիոքայ» գրվածքի հեղինակի հարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 2 (143), Երևան, 2014, էջ 13-18
Հովհաննես Օձնեցին՝ «Կանոնագիրք Հայոց»-ի խմբագիր
2014 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, Զ (ԺԲ) տարի, թիվ 2 (46), Երևան, 2014, էջ 145-152