Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Գոհար Արամայիսի Սարգսյան

Դոցենտ | Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայության բաժին

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ Փիլիսոփայական գիտությունների թեկանծու

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1976 թթ. «Հայհիդրոնախագիծ» և «Հայկոմուննախագիծ» գիտահետազոտական ինստիտուտներում ավագ տեխնիկ
1983 - 1985 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մեթոդիստ
1986 - 1994 թթ. ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության միջբուհական ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1995 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կրոնների պատմություն և տեսություն, Դիցաբանության պատմություն և տեսություն, I-III դարերի հակաերրորդաբանական հերձվածները, Կնոջ հիմնահարցը կրոններում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիցաբանություն, Փիլիսոփայություն, Կրոնների պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Դիցաբանություն (կրոնագիտական ակնարկներ)
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ.: 2019թ․, 315 էջ
Փիլիսոփայական-խորհրդապաշտական ըմբռնումները վաղ քրիստոնեության շրջանում
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 243-248
|
Փիլիսոփայություն-քրիստոնեություն առնչությունները և III դարի դոգմատիկական վիճաբանությունները
2009 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ),Պրակ Գ, էջ 67-83, Երևան, 2009:
Տերտուլիանոսի երրորդաբանական աստվածաբանության փիլիսոփայական հիմքերը
2009 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 4 (41), էջ 201-209, Երևան, 2009:
Վաղ հավատալիքների ուսումնասիրության մեթոդաբանական սկզբունքները
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, էջ 143-157, Երևան, 2009:
Վաղքրիստոնեական հերձվածների ձևավորման փիլիսոփայական հիմքերը
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 100-110, Երևան, 2008:
Փիլոն Ալեքսանդրացին և լոգոսի փիլիսոփայական ու ջատագովական ըմբնռնումները
2008 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 197-209, Երևան, 2008:
Վաղքրիստոնեական հերձվածների հոգևոր-հասարակական հիմքերը
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 88-99, Երևան, 2008:
Սինկրետիզմը դիցաբանական համակարգերում
2007 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2007:
II դարի հակաերրորդաբանական հերձվածների հոգևոր հիմքերը (ալոգներ)
2007 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2007:
Արևելաքաղկեդոնական և արևմտաքաղկեդոնական եկեղեցիների տարաձայնությունների հարցի շուրջ
2006 | Հոդված/Article
«Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր» (ուսումնամեթոդական ժողովածու), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2006:
Գնոստիկության էվոլյուցիոն փուլերը
2004 | Հոդված/Article
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, №7, Երևան, 2004:
Գնոստիկյան հակաերրորդաբանության քննական արժեքավորումը
2002 | Հոդված/Article
«Աճեմյան մատենաշար» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2002:
Միապետական հերձվածի քննական արժեքավորման հարցի շուրջ
2002 | Հոդված/Article
«Աճեմյան մատենաշար» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2002:
Երվանդ Տեր-Մինասյանը հայ ասորական եկեղեցիների առնչությունների մասին
1997 | Հոդված/Article
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, №2, Գավառ, 1997: