Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Հովհաննես Վահագնի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (Թ. 00.05), <Հայ առաքելակաn եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901 - 1906 թթ. (կրոնագիտական վերլուծության), ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ. 004 մասնագիտական խորհուրդ, 2007 թ. հունիսի 19

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, դասախոս
2007 թ-ից դասավանդում է ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնում
2018 թ. մայիսի 21-ից ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր եկեկեղու պատմություն, Եկեղեցաբանության պատմություն և մեթոդաբանություն, Կրոնական իրավիճակը Հայաստանում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր եկեղեցու պատմություն, Կրոնական բազմախոհությունն արդի աշխարհում, Կրոնական երկխոսություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի «Ֆուլբրայթ» ծրագիր
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի «JFDP» ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կրոնների Ամերիկյան Ակադեմիա
«Էկումենիկ տեղեկատվական կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

(+374 10) 56-24-79

Նեստորի պրոսոպոնային միության բանաձևն իբրև նրա քրիստոսաբանության անկյունաքար
2016 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության, 2016, ԺԱ, 235-244 էջ
|
Ապոլինար Լաոդիկեցին և քրիստոսաբանական-աստվածաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը
2009
Հոդված
Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, Գ, էջ 33-42
Հայոց այբուբենի պատմության և զարգացման շուրջ, Ստեղծագործ այբուբեններն ամբողջ աշխարհում
2009
Հոդված
Սան Չունգ հրատ., Սեուլ, 2009, էջ 119-135
Կ. Բարտը աստվածաբանության իբրև մետաքննադատության և մեկնության մասին
2009
Հոդված
Տարեգիրք, Երևան, 2009, էջ 158-165
Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901-1906թթ
2008
Հոդված
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 196էջ
Նոր քարոզչամիջոցներ. մորմոնական «մարկետինգի» համակարգը
2008
Հոդված
Հայ աստվածաբան, Բ, Երևան, 2008, էջ 137-145
Բողոքական ֆունդամենտալիզմի ձևավորումը և զարգացման փուլերը
2008
Հոդված
Հայ աստվածաբան, Բ, Երևան, 2008, էջ 146-156
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունների 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հարաբերությունների վերլուծության փորձ
2008
Հոդված
Տարեգիրք, Գ, Երևան, 2008, էջ 316-338
Մաղաքիա արք. Օրմանյանը և 20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման հիմնահարցը
2007
Հոդված
Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2007թ., էջ 154-166
20-րդ դարասկզբի Հայ Առաքելական եկեղեցու ներքին կացության հարցի շուրջ
2007
Հոդված
Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանիտար գիտություններ), Գավառ, 2007 թ., էջ 103-108
Նոր քարոզչամիջոցներ. Սայենթոլոգիայի օդիտինգի համակարգը,
2007
Հոդված
«Կրոն և հասարակություն» ամսագիր, N 1, Երևան, 2007, էջ 8-14
Էջմիածնի և Կիլիկիայի կաթողիկոսությունների վերջին շրջանի հարաբերությունների վերլուծության փորձ
2007
Հոդված
«Վերլուծական տեղեկագիր», ԵՊՀ, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն, N 1 (3), Երևան, 2007, էջ 32-41:
Հայ մոլոկաններ
2007
Հոդված
«Հանրապետական» ամսագիր, թիվ 8 (50), Երևան, 2007, էջ 10-13; վերատպ. «Այլախոս և այլադավան հայեր»,«Հայրենիք» մատենաշար, թիվ 8, Երևան, 2007, էջ 44-47
20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման արմատական ուղղվածության շուրջ
2006
Հոդված
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Ա, Երևան, 2006թ., էջ 215-230
20-րդ դարասկզբի եկեղեցական-բարենորոգչական շարժման նախադրյալները և հոսանքները,
2006
Հոդված
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 1(26), Երևան, 2006 թ., էջ 148-157
«Վաղ եկեղեցին» թեմայի դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները,
2006
Հոդված
Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր (ուսումնամեթոդական ժողովածու), Երևան, 2006 թ., էջ 138-156
Արևելահայության հոգևոր և հասարակական կացությունը 1906 թ. Էջմիածնի կենտրոնական ժողովի նախապատրաստման շրջանում, Գավառի պետական համալսարանի գիտաժողովի նյութերը (հումանիտար գիտություններ)
2006
Հոդված
Գավառ, 2006 թ., էջ 17-26
«Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը 1906 թ. կենտրոնական եկեղեցական ժողովի վերաբերյալ»
2005
Հոդված
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես (N 1-2), Երևան, 2005 թ., էջ 56-61
«Էջմիածնի 1906 թ. Կենտրոնական ժողովը»
2005
Հոդված
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես (N 1), Երևան, 2005 թ., էջ 48-55
«Հայ եկեղեցին 20-րդ դարասկզբի ազգամշակութային պայքարի ջատագով»
2004
Հոդված
Գարուն ամսագիր (N 11), Երևան, նոյեմբեր 2004 թ., էջ 20-26
«1906 թ. մայիսի 10-ի և հունիսի 7-ի կաթողիկոսական կոնդակների շուրջ»
2004
Հոդված
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես (N 1-2), Երևան, 2004 թ., էջ 110-115