Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Սամվել Սուրենի Մկրտչյան

Ամբիոնի վարիչ | Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի Պետական Համալսարան, Պատմության ֆակուլտետի Ազգագրության բաժին (1978 - 1983 թթ.):
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) ասպիրանտուրա (1986 - 1990 թթ.)

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (1997 թ.) Թեկնածուական թեզ. «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության արդի տոնածիսական համակարգը (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)»
2011 թ-ին ստացել է պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան:

Աշխատանքային փորձ
1983 - 1987 թթ. Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարան ՀԱՊԹ, ավագ գիտական աշխատող, բաժնի վարիչ
1999 - 2005 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինտիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի բաժին. թեմայի ղեկավար. (ավագ գիտաշխատող:
2006 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Աշխարհի ժողովրդների ազգագրություն» և «Ազգագրության տեսական հիմնախնդիրները» թեմաներով դասախոսություններ-Անանիա Շիրակացու անվան Միջազգային հարաբերությունների համալսարանում (1999 - 2000 թթ.)
«Հայոց տոնածիսական մշակույթը» թեմայով մասնագիտական կուրս - ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի Մշակութաբանության ամբիոնի մագիստրատուրայում (2007թ): «Հայոց տոնածիսական մշակույթ» և «Հայ եկեղեցու պատմություն» թեմաներով դասախոսություն - ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգարություն, ԸՆդհանուր ազգագրություն, Հայ եկեղեցու պատմություն, Հայոց տոնածիսական համակարգ, Բնակչության կրոնական վարքագիծ, Ընտանեկան հարաբերություններ, Մշակութային տուրիզմ, էթնոսոցիալական և մշակութային այլ հիմնախնդիրներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 թ-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ծրագրով ,«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում ինտերնետային կայքի ստեղծում ազգագրական և բանագիտական թեմաներով.
2005 թ-ին «Ուսանողության կոռուպցիոն դիրքորոշումներն ու միտումները» միջազգային ծրագրով Երևանի պետական և ոչ պետական ԲՈՒՀ-երում անցկացված սոցիոլոգիական հետազոտություններին. խմբի ղեկավար:
2003 թ-ին «Կաթոլիկ Օգնության Ծառայության» «Հայկական Կարիտաս» կազմակերպությունների կողմից իրականացված «Սոցիալական անցման ծրագրի գնահատում». ծրագրի սոցիոլոգ:
Երևան քաղաքի ռադիոլսարանի հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն, «ԵՎՐԱՍԻԱ» հիմնադրամ. հետազոտող
2002 - 2003 թթ. Ներընտանեկան հարաբերությունների ուսումնասիրություն. ՀՀ Կոտայքի մարզ. «Համաշխարհային Ուսուցում» և «Ընտանիք և նոր աշխարհ» ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ. հետազոտող
2002 թ-ին «Մշակութային տուրիզմի զարգացման հեռանկարները Մեղրիում» Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամ. ծրագրի ղեկավար:
Աղքատության գնահատականը և ԱՀՌԾ-ի իրականացման արդյունավետությունը հասարակական կարծիքում, «ՕՔՍՖԱՄ»- «Միժի» ՀԿ. հետազոտող
2001 - 2002 թթ. Հայաստանում ԱՄՆ ՄԻջազգային Զարգացման Գործակալության (USAID) «Համաշխարհային Ուսուցում» կազմակերպության կողմից հայտարարված «Ընտանեկան Բռնությունները ՀՀ-ում» ծրագիր. սոցիոլոգ, ծրագրի համահեղինակ
2000 թ-ին «TACIS»-ի կողմից կազմակերպած«Արհեստագործության ստվերային ուսուցման հիմնախնդիրները» սոցիոլոգիական հետազոտական ծրագիր. ծրագրի համահեղինակ
1999 - 2000 թթ. Ամերիկայի Հայկական Համագումարի Հասարակական կազմակերպությունների ուսուցման և տեղեկատվական միջոցների Կենտրոնի կողմից կազմակերպած ՀԿ-ի կառավարման խորացած ուսուցման ծրագիր ծրագրի ղեկավար:
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի և Ռուսաստանի Դաշնության ԳԱ Ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտի սոցիոլոգիայի բաժինների կողմից կազմակերպած «Հայերն իրենց և այլէթնիկ միջավայրում» գիտահետազոտական համատեղ ծրագիր. հետազոտող:
1999 թ-ին Համաշխարհային Բանկի «Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական բարեփոխումների հանրային իրազեկություն» ծրագիր. սոցիոլոգ, համահեղինակ:
1990 թ-ին ՀՀ Մեղրու շրջանի Ագարակ ավանում անցկացրած էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, որը վերաբերում է երիտասարդության ժամանցի կազմակերպման հետ առնչվող հիմնախնդիրներին. հետազոտող:
2000-2001 թթ. «ՈՍՏԱՆ» ԷՀԿ ՀԿ-ի կազմակերպած «Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունները քաղաքացիական հասարակության կայացման արդի պայմաններում» հետազոտական ծրագիր. հետազոտող:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

(+374 10) 56-24-79

Հայոց տոնածիսական մշակույթը ընտանեկան ավանդույթների համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Հայ ընտանիքն արդի մատահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2019, 13, էջ 104-118
Միհրան Գալստյան, Ռուբեն Օհանջանյան, Թամար Զաքարյան, Գայանե Հակոբյան. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 361-366
|
Նորույթ հանգուցյալների հիշատակման օրերի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու: 2019, Ա, էջ 101-107
|
Հայոց առաջին հանրապետության տոնական համակարգը որպես պատմամշակութային կարևոր սկզբնաղբյուր
2018 | Հոդված/Article
ԱրՊՀ Հայագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 8, էջ 69-81
Հայոց տոնական համակարգը ղարաբաղյան շարժման և պատմական հիշողության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ, 2018, 1, էջ 495-500
Սամվել Ս․ Մկրտչյան , Սարգիս Ռ. Մելքոնյան
Ալեքսանդրիայի 633 թ. ժողովը՝ Արևելահռոմեական կայսրության միարարական նոր քաղաքականության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017, 3 (59), էջ 156-173
|
Սուրբ Սարգիս տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1940 թթ.)
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 129-137
|
Տեառնընդառաջ-Տրընդեզ տոնը խորհրդային շրջանում (1920-1940-ական թթ.)
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 138-143
|
Նոր տարի - Ամանորի տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1950-ական թթ․)
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 209-216 էջ
|
Քրիստոսի ծննդյան տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1930-ական թթ․)
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 216-224 էջ
|
Հայոց տոնածիսական մշակույթ
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան, Երևան
Праздничная культура,Традиции и современность
2012 | Հոդված/Article
Армяне (Народы и культуры), Москва, Наука, 2012, с. 300-306 (643 стр.)
Էպիկական ստեղծագործություններ. ժողովրդական բանահյուսություն
2011 | Հոդված/Article
Ա/. Հայկ, Արամ, Արա Գեղեցիկ, Տորք Անգեղ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ )
Բնության ու տիեզերքի հետ առնչվող ավանդազրույցներ և հավատալիքներ
2011 | Հոդված/Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ ):
ՏՈՆԵՐ (սովորույթներ, ծիսակատարություններ, հանդիսություններ)
2011 | Հոդված/Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ )
Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը հայոց ավանդական կենցաղում (19-րդ դ.-20-րդ դ. սկիզբ)
2011 | Հոդված/Article
«Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք», № 2, Երևան, 2011, «Զանգակ-97» տպարան, էջ 13-31 (117 էջ)
Հայոց կրոնական վարքագծի տարիքային առանձնահատկությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակ., XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, Աճեմյան մատենաշար ԺԴ, Երևան, 2011, ԵՊՀ հրատ., էջ 79-83
Տոներ: Հայկական ժողովրդական ծեսեր, սոգվոգրույթգներ, հավատգալիքներ (ավանդույթ և արդիականություն)
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Գասպրինտ» տպ., Երևան, 2010, 192 էջ
Լևոն Սարգսյանի «Հայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4-8-րդ դդ.)» մենագրության վերաբերյալ
2010 | Հոդված/Article
«Էդիտ Պրինտ» հրատ., ՊԲՀ, Երևան, 2010, № 2, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 264-265
«Ախար» կամ «Ախառ» մատաղի երևույթը Զատիկ տոնի համատեքստում, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում
2010 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 288-297
Տավուշցիների տոնական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
Տավուշ, նյութական և հոգևոր ժառանգություն. Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Իջևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2009, էջ 166-175:
Վարդավառը Տավուշում. (ավանդույթ և արդիականություն)
2008 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Դ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 349-362 (414 էջ):
Վարդավառի էթնոմշակութային և սոցիալական առանձնահատկությունները Տավուշում
2007 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 199-211:
Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն)
2007 | Հոդված/Article
ՀԱԲ, № 22, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 129-237 (265 էջ):
Տիրոջն ընդառաջ
2006 | Հոդված/Article
trndez- http:// www.hetq.am /arm/ society/ 0602-,,html, Hetq Online, Page 1 of 3- Page 2 of 3- Page 3 of 3, 15. 02. 2006
As the year begins, so will it continue
2006 | Հոդված/Article
http://www.hetq.am/eng/society/h-1202-ny.html, Hetq Online, Page 1 of 2- Page 2 of 2, 10. 02. 2006
Վարդավառը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում
2006 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 181-189:
Երևանցիների տոնածիսական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները XX դարավերջին
2006 | Հոդված/Article
Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու` նվիրված Երևանի պատմության հարցերին, Երևան, 2006, էջ 139-148 (263 էջ):
Հայոց տոնածիսական վարքագծի փոփոխությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2006 | Հոդված/Article
«Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ», «Նշանակ» հրատ., Երևան, 2007, էջ 162-173:
Ինչպես սկսես Նոր տարին, այնպես էլ կշարունակես
2006 | Հոդված/Article
http://www.hetq.am/arm/society/h-1202-ny.html, Hetq Online, Page 1 of 2- Page 2 of 2, 10. 02. 2006
Տոները ղարաբաղցիների ավանդական կենցաղում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. Անցյալը, ներկան և ապագան
2006 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով, Ստեփանակերտ, հունիս 21-24, 2006 թ., ԵՊՀ հրա¬տ., Երևան, 2007, էջ 395-401:
Տերընդեզ-Տեառնընդառաջ տոնը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում
2005 | Հոդված/Article
Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» միջազգային 1-ին գիտաժողով (Ծաղկաձոր, 2005 թ., դեկտեմբերի 1-3), Երևան, 2006, էջ 141-153:
Շիրակի բնակչության տոնական վարքագիծը հայ էթնոսի ներէթնիկ խմբերի ընդհանուր համալիրում
2004 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգություն, Հանրապետ. 6-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Գյումրի, 2004, էջ 59-61:
Մեղրեցիների տոնածիսական վարքագծային փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում
2004 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XII, «Մուղնի» հրատ., Երևան, 2004, էջ 103-107:
Изменения праздничного поведения армян в контексте религиозного и этнического (этносоциологическое исследование)
2002 | Հոդված/Article
Лавровские (среднеазиатско-кавказские) чтения 2000-2001 гг. Краткое содержание докладов. изд-во "Аграф", СПб., 2002, с. 92-93 (139 стр.)
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996