Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Ժորա Վաղարշակի Պապոյան

Դասախոս | Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայության բաժին

Աշխատանքային փորձ
1970 - 1971 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայության-պատմության ամբիոն, լեկցիոն ասիստենտ
1971 - 1993 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, դասախոս
1993 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կրոնների պատմություն, Քրիստոնեական բարոյագիտություն, Չարի քրիստոնեական ըմբռնումը, Կրոնի փիլիսոփայություն, Կրոնների պատմություն, Քրիստոնեական բարոյագիտություն, Չարի քրիստոնեական ըմբռնումը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրոնի փիլիսոփայություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (թերի)

Պարգևներ
ՀԽՍՀ «Գիտելիք» ընկերության պատվոգրեր

Ջ. Թոլանդի «Նամակներ Սիրենին» աշխատության հինգերորդ նամակի ընդդիմախոսի մասին
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 78-87, Երևան, 2008:
Կրոնական գիտակցության գլխավոր հատկանիշը թեմատիկ նյութի դասավանդման շուրջ
2006 | Հոդված/Article
«Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006:
Կրոնների պատմություն
2005 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005:
Աղանդավորության տեսություն և պատմություն
2005 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005:
Մատերիայի ինքնաշարժման մասին Ջ. Թոլանդի ուսմունքի բնագիտական նախադրյալների հարցի շուրջ
1990 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 3, ԳԱ հրատ., Երևան, 1990:
Ա. Քոլինզի ազատախոհությունը իբրև Ջ. Լոկկի փիլիսոփայության աստվածաբանական սահմանափակությունների հաղթահարում
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 150-156
|
Принципы критики религии англ. материалистов первая половина 18-ого века
1987 | Հոդված/Article
(Дж. Толанд, А. Коллинз) и современность (тез. докл.). В кн. - «Мат. конф.», Акт. задачи... Из-во ЕГУ, 1987:
Գիտակցության ազատագրում
1985 | Հոդված/Article
«Ավանգարդ», Երևան, 1985:
Կրոնական արտացոլման օբյեկտների մասին
1984 | Հոդված/Article
«Փիլիսոփայական հարցեր» միջբուհական ժողովածու, Պրակ 3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1984:
Свободомыслие Антони Коллинза
1978 | Հոդված/Article
(тез. докл.). В кн. - «Мат. респуб. науч. конф. молод. науч. работ». Изд. ЕГУ, 1978:
Ջոն Թոլանդ
1978 | Հոդված/Article
ՀԽՀ, հատոր 4, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1978: