Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
Подготовка кадров с высшим экономическим образованием была начата в Ереванском университете еще с 1921 г.
>
Կոնտրոլինգի և ներքին վերահսկողության համակարգի համատեղ կիրառումը կազմակերպությունում՝ որպես վերջինիս զարգացման նախապայման
2021 | Հոդված
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում պարբերական, Երևան 2021թ․, էջ 42-49 (անգլերեն)
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը ռիսկերի կառավարման համատեքստում
2021 | Հոդված
Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան 2021 թ․, 3/13 համար
,
Աշխարհավարակի Սոցիալ - Տնտեսական Սանիտարիան
2020 | Հոդված
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 2(7), 158-162 էջ
,
National Value System Impact On The Economy Of Armenia
2020 | Հոդված
Wisdom, 2020, 1(14), 105-111 էջ
кономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Հոդված
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
Экономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Հոդված
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
,
Issues Of Economic Ecosystems Development In Armenia
2020 | Հոդված
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 59-71 էջ
,
Issues Of The Online Modul Design In Youth Studies
2020 | Հոդված
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 92-108 էջ
Նախագծային Կառավարման Հիմնախնդիրները Հհ Պետական Կառավարման Համակարգում
2020 | Հոդված
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020,1(1), 40-49 էջ
Տնտեսական Հեղափոխության Գաղափարական Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1(1), 3-15 էջ