Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Ж. В. Саргисян , Д. С. Гайбакян
Исследование поведения ионов в растворах методами тонкослойной хроматографии и электрохроматографии
1971 | Հոդված/Article
I Респ. конф. По хроматогр., Ереван, 1971
 
Կոնտակտներ
Ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար` քիմիական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Աշոտ Սաղյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-25
(ներքին 34-25),
pharmacy@ysu.am