Hasmik M. Karapetyan
Biography
Education
1996 - 2000: Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biochemistry,
2000 - 2002: master course Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biochemistry,
2002 - 2004: Postgraduated Course on Biochemistry, Yerevan State University

Academic degree
PhD – Doctor of Biology “Influence of X-rays on metabolism of proline in different organisms”, 2007, Yerevan State University

Professional experience
2004 - 2007: laboratory worker in laboratory of comparative and evolutionary biochemistry
2007 - 2009: laboratory worker in Department of Biochemistry YSU,
2010 - till now: assistant professor, Department of Biochemistry, YSU

Scale of professional interests
Biochemistry, Biochemistry of nitrogen containing compounds, regulation of metabolism, amino asid oxidases

Languages
Russian, English

Professional membership
Armenian Association if Biochemists,
Federation of European Biochemical Societies

Hasmik M. Karapetyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology
 
 

Book

Ա. Հ. Թռչունյան, Ն. Կ. Հայրապետյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ

Հասմիկ Կարապետյան, Էռնեստինա Բարսեղյան

Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 142 էջ |
 

Article

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ա. Ն. Առաքելյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Մեղրախոտի (stevia rеbudiana bertoni) ազդեցութունը էրիթրոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 2(70), էջ 13-16 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ա. Կ. Մանուկյան, Հ. Մ. Կարապետյան

Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթների էրիթրոպոեզ հթանող ազդեցությունը թերշարժունության պայմաններում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2018, 21, 3 (120), էջ 3-6 |

Հայրապետյան Ն. Հ., Կարապետյան Հ. Մ., Թռչունյան Ա. Հ.

Բուհում կենսաքիմիայի դասավանդման նորարարական մեթոդների բազմազանությունն ու կիրառումը | Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 156-159

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Յու. Լ. Ջհանգիրյան, Է. Ս. Ղուկասյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) լեյկոպոեզ խթանող ազդեցությունը սակավաշարժության դինամիկայում | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, LVII,4, էջ 13-22 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Ն. Վ. Սարգսյան, Ս. Լ. Ասատրյան

Լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունների բնույթը իմոբիլիզացիոն սթրեսի ազդեցության դինամիկայում | Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր: 2017թ․, 20 2, 60-64 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

Հ. Կարապետյան

Սպիտակ առնետի ուղեղի D-ամինաթթվային օքսիդազը | VII գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25 ամյակին: 2016, 38-39 էջ, Հայաստան |