Hayk L. Sargsyan
Biography
Education
1990 Doctor of Economic Sciences
Moscow Central Economic Mathematical Institute, Moscow, Russia,
Thesis: “Management of Regional Socio-Economic Decision-making”
1976 Candidate of Economic Sciences
Moscow State University, Moscow, Russia,
Thesis: “Models of Alternative Socio-Economic Decision-Making”
1971-1974 Post-Graduate Student
Department of Mathematical Methods of the Analysis of the Economy, Moscow State University, Moscow, Russia
1968-1970 Diploma With Honors
Economics Department, Moscow State University, Moscow, Russia
1967-1968 Economics Department, Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
As the best student was recommended to continue education at Moscow State University
1965-1967 Economics Department, Yerevan State University, Yerevan, Armenia
As the best student was recommended to continue education at Novosibirsk State University

Academic Degree
Title: Doctor of Economic Sciences, Professor

Professional Experience
2000 - present Dean of Faculty of Economics, Yerevan State University, Yerevan, Armenia
1996-2000 Head of Management and Business Department, Faculty of Economics, Yerevan State University, Yerevan, Armenia
1995-1996 Team Leader for Survey of Household’s Incomes and Expenditures in Yerevan, CEPRA, Funding By USAID, Yerevan, Armenia
1994-1996 Professor at Mathematical Modeling of the Economy, Faculty of Economics, Yerevan State University, Yerevan, Armenia
1992-1993 First Deputy Minister of Economy of the RA, Yerevan, Armenia
1990-1992 First Deputy Chairman at State Committee of Economics of the RA, Yerevan, Armenia
1980-1989 Head of Department of Regional Management, Institute of Economy of the Academy of Sciences of the RA
1975-1980 Associate Professor at Mathematical Modeling of the Economy, Yerevan Institute of National Economy, Yerevan, Armenia
1974-1975 Lecturer of Economic Cybernetics at Mathematical Modeling of the Economy, Yerevan State University, Yerevan, Armenia

Academic Courses
“Social Economic Security of Armenia”
Civil Forum 1998, Friedrich Ebert Stiftung, October 30, 1998, Yerevan, Armenia
“Market Economy and Planning”
Civil Forum 1998, Friedrich Ebert Stiftung, September 4, 1998, Yerevan, Armenia
“Economic Methods of the Transition Period: The Role of the Government”
Towards Free Market Economy Scientific-Practical Seminar, April 30, 1996, Yerevan, Armenia
Abstract Printed in “Economic Education and Policy Analysis During A Time of National Transition” Center of Strategic Social Economic Research Publication, Yerevan, Armenia
“Problems and Ways of the Social Progress in the RA During Transition Period”
International Conference on Economic and Policy Analysis During the Time of |National Transition, June 19-21, 1995, Yerevan, Armenia

Scale of professional interests
Constitutional Economics,
Socio-economic development management issues,
Economic-mathematical modeling of the economy

Languages
Armenian, Russian, French

Hayk L. Sargsyan

Dean | Faculty of Economics and Management
 
 

Book

Հայկ Սարգսյան

Տնտեսական Հեղափոխության Գաղափարական Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում | Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1(1), 3-15 էջ

Հայկ Սարգսյան, Գևորգյան Ռ․, Մինասյան Կ․, Մխիթարյան Ժ․, Զաքարյան Հ․

ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ հրատարակչություն, 162 էջ,

Սարգսյան Հ., Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.

Սահմանադրականություն. ինստիտուտների ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը | Զանգակ, Երևան, 2018, 208 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ., Գևորգյան Ռ. Ա.

Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ | Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Article

Հայկ Սարգսյան, Н.С. Кочинян, Мхитарян Ж

Проблемы конституционализации экономических отношений, Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии | Практика решений, 2021

Hayk Sargsyan, Zhirayr Mkhitaryan

Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրականացումը սոցիալական պետությունում (ՀՀ օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-21 |

Саргсян Г. Л., Кочинян Н.С

кономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении | Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ

Саргсян Г. Л., Кочинян Н.С.

Экономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении | Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ

Hayk L. Sargsyan, Р.А. Геворгян, Н.С. Кочинян

Передаточные механизмы воздействия конституционных изменений на социо-экономические показатели | Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов, 2020 (1)
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  See all
 

Thesis

Hayk Sargsyan, Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan

The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the republic of Armenia | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 53-54 |