Mher S. Martirosyan
Biography
Education
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Candidate thesis: “Biorthogonal expansions of functions permitting approximation by incomplete systems of analytic functions’’, Yerevan State University, 1999

Academic degree
From 2005 to date: Associate Professor, Yerevan State University
1998 - 2005: Assistant Professor, Yerevan State University
1996 - 1998: Lecturer, Yerevan State University

Professional experience
2005 to date: Associate Professor, Yerevan State University
1998 - 2005: Assistant Professor, Yerevan State University
1996 - 1998: Lecturer, Yerevan State University

Academic courses
Mathematical Analysis,
Set Theory

Scale of professional interests
Complex Analysis, Fast Approximation, Widths

Participation in grant projects (present and past)
2014:  Travel Grant by International Congress of Mathematicians (to Seoul, Korea).
2006: Travel Grant by Researching Mathematics Fund (to Minsk, Belarus and Moscow, Russia).
1998-2007:  State funding

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Member of Armenian Mathematicians Union

Mher S. Martirosyan

Associate Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Mathematical Analysis
 
 

Book

Մ. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Ա. Հակոբյան, Վ. Մուսոյան, Մ. Պողոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

Ա. Մ.Հակոբյան, Մ. Պ. Պողոսյան, Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Վ.Խ. Մուսոյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ

Mher S. Martirosyan

Եռանկյան անհավասարության շրջումը R^n-ում | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 38 (2003), no. 4, pp. 56-61
 

Article

Մ. Մարտիրոսյան, Ա. Դարբասյան, Ա. Կարապետյան, Ա. Մանուչարյան, Ս. Շահինյան, Ռ. Վարդանյան

Թվային հաջորդականության տեսության թեորեմների և խնդիրների համակարգչային մոդելներ | Բնագիտությունը 21-րդ դարում, Համահայկական II կրթական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 136-137, 2009թ.

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Սահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների միջոցով ամբողջ ֆունկցիաները մոտարկելու արագության մասին | Integral Transforms and Special Functions, Volume 19, Number 8, pp. 585-590 (6), Publisher: Taylor and Francis Ltd., August 2008

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Հիլբերտյան տարածություններում երկրաչափական պրոգրեսիայով նվազող Կոլմոգորովի n−տրամագծերի մասին | Abstracts of International Conference “Harmonic Analysis and Approximations IV”, Tsahkadzor, Armenia, pp. 90–91, 2008

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Էքսպոնենտերի բազմությունների Կոլմոգորովի տրամագծերի մասին | Mathematical Notes, Vol. 83, pp. 279-280, 2008.

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

q-սահմանափակ համակարգեր. ընդհանուր մոտեցում Ֆիշեր-Միչելիի և Բեռնշտեյն-Ուոլշի տիպի խնդիրներին | Lobachevskii J. Math., 25, pp. 197–216, 2007

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Էքսպոնենտերի որոշ թաղանթների անալիտիկ ներկայացում | Proceedings of International Conference AMADE-2006, Minsk, Belarus, p. 83, 2006

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

q-սահմանափակ համակարգեր. ընդհանուր մոտեցում Ֆիշեր-Միչելիի և Բեռնշտեյն-Ուոլշի տիպի խնդիրներին | Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation III”, Tsahkadzor, Armenia, p. 57, 2005

M. S. Martirosyan

Равномерное суммирование биортогональных разложений по неполным системам рациональных функций в пространствах Харди (Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների հավասարաչափ գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի Հարդիի տարածություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 35-41 (ռուսերեն) |

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Մոտարկում Դիրիխլեի բազմանդամներով. հավասարաչափություն և արագություն | Journal of Contemporary Math. Anal., 39 (2004), no. 3, pp. 58-65

Mher S. Martirosyan, Վ. Խ. Մուսոյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարում` ըստ սահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների ոչ լրիվ համակարգերի | Complex Analysis, Differential Equations and Related Topics, Proceeding of the ISAAC Conference of Analysis, Editors: Barseghyan G., Ghazaryan H., Nersessian A., Armenian National Academy of Sciences, pp. 195-204, 2004

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Եռանկյան անհավասարության շրջումը R^n-ում | Abstracts of International Conference Mathematics in Armenia. Advances and Perspectives, Tsahkadzor, Armenia (2003), pp. 60-61

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Վ. Խ. Մուսոյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարում` ըստ անսահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների ոչ լրիվ համակարգերի | ISAAC Conference on Complex Analysis, Differential Equations and Related Topics, Yerevan, p. 44 (2002)

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Դիրիխլեի բազմանդամներով մոտարկվող ֆունկցիաների անալիտիկ շարունակությունը | International Confe-rence‘’Harmonic Analysis and Approximations-2 ’’ Nor-Amberd, 2001

M. S. Martirosyan

Суммирование биортогонального разложения по неполной системе рациональных функций в полуплоскости (Երկօրթոգոնալ վերլուծության գումարում կիսահարթությունում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգի Հարդիի տարածություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն) |

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Վ. Խ. Մուսոյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի | Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation”, Nor Amberd (1998), pp. 43-44

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների հավասարաչափ գումարում` ըստ էքսպոնենտների և ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի | Arm NIINTI, 15. 07. 98, Ar. 98 (1998), no. 93-198

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Ֆունկցիաների ներկայացում` ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերով | Journal of Contemporary Math. Anal., 32 (1997), no. 6, pp. 26-34

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Վ. Խ. Մուսոյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծու-թյունների գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի Hp(1 | Հայաստանի ԳԱԱ տեղեկագիր, Մաթեմատիկա, 32, 1997, 5, էջ 27-38