Moushegh M. Hovsepyan
Biography
Education
1982 - 1985: YSU, faculty of philology
1985 - 1988: MSU, faculty of journalism
1988 - 1991: YSU, post-graduate

Academic degree
“The activity of radio in extraordinary situations”, 1991, Moscow, MSU, candidate of philology sciences
“Regularities and Tendencies of Development of Radio Market in Armenia”, 2002, Yerevan, YSU, doctor of philology sciences, Full professor

Professional experience
From 1991 till now YSU philological further journalism faculties.

Academic courses
“Radio journalism”, “Contemporary professional issues”

Scale of professional interests
Humanitarian and social sciences

Participation in grant projects
Translation of specialty book, “Eurasia” fund

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
Member of 012 specialty counsel working in YSU

Moushegh M. Hovsepyan

Head of Chair | Faculty of Journalism - Chair of Printed and Broadcast Media
 
 

Book

Moushegh M. Hovsepyan

Հայաստանի ռադիոյի պատմություն /1926-2018/ (փաստաթղթեր, ականատեսների վկայություններ) | Ուս. ձեռնարկ: «Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ, 2018թ․, 252 էջ

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստկայի հիմունքներ. պատմություն և տեսություն | Դասախոսություններ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 102 էջ |

Մուշեղ Հովսեփյան

Բանակ-հասարակություն հարաբերությունների իրավական և էթիկական առանձնահատկությունները | Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, երևան, 2012, 5 էջ, 18 - 22

Դավիթ Ալավերդյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս

Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ | «Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ |

Մուշեղ Հովսեփյան

Արտերկրի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում | «TV&R՚»հանդես, N 5, Երևան, 2002 թ., 2 էջ, 4-5
1   2  |  See all
 

Article

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոյի ձևավորումը Առաջին հանրապետության տարիներին | Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին: 2018, էջ 148-161 |

Մուշեղ Հովսեփյան, Հարություն Ծատրյան

Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյորւր | Այլընտրանք: 2018, #1, էջ 235-242 |

Հովսեփյան Մ. Մ., Ծատրյան Հ.Զ.

Կրթության դերը քաղաքական իմիջի կերտման համատեքստում | Տարածաշրջան և աշխարհ: 2018, N 3, էջ 51-56 |

Հովսեփյան Մ. Մ.

Հայաստանի հանրային ռադիո. ձևավորումն ու զարգացումը (ուրվագծեր 90-ամյա հոբելյանի առիթով) | Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 167-177 |

Մուշեղ Հովսեփյան

Освещение событий Ереванского тарифного майдана в эфире армянских электронных СМИ | Журналистика в 2015 году, Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы, материалы международной научно-практической конференции, 5-6 февраля 2016г, Москва, стр. 182-183
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all
 

Thesis

М. М. Овсепян

Освещение "Бархатной революции" СМИ и интернет-ресурсами республики Армении | Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия. 2019, стр. 498-499

М. М. Овсепян

Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения | Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111

Мушег Овсепян

Телерадиокомпании Армении в условиях рынка | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 277