Moushegh M. Hovsepyan
Biography
Education
1982 - 1985: YSU, faculty of philology
1985 - 1988: MSU, faculty of journalism
1988 - 1991: YSU, post-graduate

Academic degree
“The activity of radio in extraordinary situations”, 1991, Moscow, MSU, candidate of philology sciences
“Regularities and Tendencies of Development of Radio Market in Armenia”, 2002, Yerevan, YSU, doctor of philology sciences, Full professor

Professional experience
From 1991 till now YSU philological further journalism faculties.

Academic courses
“Radio journalism”, “Contemporary professional issues”

Scale of professional interests
Humanitarian and social sciences

Participation in grant projects
Translation of specialty book, “Eurasia” fund

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
Member of 012 specialty counsel working in YSU

Moushegh M. Hovsepyan

Head of Chair | Faculty of Journalism - Chair of Printed and Broadcast Media
 
 

Book

Moushegh M. Hovsepyan

Հայաստանի ռադիոյի պատմություն /1926-2018/ (փաստաթղթեր, ականատեսների վկայություններ) | Ուս. ձեռնարկ: «Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ, 2018թ․, 252 էջ

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստկայի հիմունքներ. պատմություն և տեսություն | Դասախոսություններ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 102 էջ |

Մուշեղ Հովսեփյան

Բանակ-հասարակություն հարաբերությունների իրավական և էթիկական առանձնահատկությունները | Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, երևան, 2012, 5 էջ, 18 - 22

Դավիթ Ալավերդյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս

Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ | «Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ |

Մուշեղ Հովսեփյան

Արտերկրի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում | «TV&R՚»հանդես, N 5, Երևան, 2002 թ., 2 էջ, 4-5

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոշուկայի օրինաչափությունները և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002 թ., 272 էջ

Մուշեղ Հովսեփյան

Հանրապետական ռադիոյի գործունեությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին | «ՙՆոր Դար» հանդես, N 2, Երևան, 2002 թ., 5 էջ, 327-332
 

Article

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոյի ձևավորումը Առաջին հանրապետության տարիներին | Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին: 2018, էջ 148-161 |

Մուշեղ Հովսեփյան, Հարություն Ծատրյան

Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյորւր | Այլընտրանք: 2018, #1, էջ 235-242 |

Հովսեփյան Մ. Մ., Ծատրյան Հ.Զ.

Կրթության դերը քաղաքական իմիջի կերտման համատեքստում | Տարածաշրջան և աշխարհ: 2018, N 3, էջ 51-56 |

Հովսեփյան Մ. Մ.

Հայաստանի հանրային ռադիո. ձևավորումն ու զարգացումը (ուրվագծեր 90-ամյա հոբելյանի առիթով) | Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 167-177 |

Մուշեղ Հովսեփյան

Освещение событий Ереванского тарифного майдана в эфире армянских электронных СМИ | Журналистика в 2015 году, Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы, материалы международной научно-практической конференции, 5-6 февраля 2016г, Москва, стр. 182-183

Մուշեղ Հովսեփյան

Общественный диалог в телерадиовещании Армении | Журналистика в 2014 году, СМИ как фактор общественного диалога, материалы международной научно-практической конференции, 6-7февраля 2015г, Москва, стр. 208-209.

Մ. Հովսեփյան, Դ. Ալավերդյան

Սևանա լճի էկոհամակարգի հիմնախնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում | Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 31-38

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ՀՀ-ում և Սփյուռքում գործող ռադիոընկերությունների օրինակով) | ՀՀ ԳԱԱ հասարակագիտական գիտությունների, Երևան, 2014, 3(642), 9 էջ, էջ 265-273

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոն Հայաստանի Հանրապետությունում | ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 6 էջ, 778 - 783

Մուշեղ Հովսեփյան

Հեռուստատեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 4 էջ, 783 - 786

Մուշեղ Հովսեփյան

Մայրենիի պահպանման և մատուցման առանձնահատկությունները ՀՀ հեռուստաեթերում | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, 2012, 5 էջ, 99 - 104

Մուշեղ Հովսեփյան

Հայաստանյան ռադիոշուկայի ձեռքբերումներն ու հեռանկարները | ԻԻՀ պետական հեռուստառադիոընկերություն, Գիտական աշխատանքների ժողովածու, Թեհրան, 2011, (պարսկերեն), 8 էջ, 549-556

Մուշեղ Հովսեփյան

Ժամանակակից մեդիակրթությունը և հայաստանյան հեռուստառադիոոլորտը | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ի, Երևան, 2010, 8 էջ, 56-63

Մուշեղ Հովսեփյան

ՀՀ հանրային ռադիո օարալեզու հաղորդումները | ԻԻՀ պետական հեռուստատեսության և ռադիոյի «Հեռուստատեսությունը և ռադիոն ԻԻՀ-ում» տեսական ամսագիր, N10, Թեհրան, 2010, (պարսկերեն), 8 էջ, 79-86

Մուշեղ Հովսեփյան

ՀՀ բանակը հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմների համապատկերում | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ժ, Երևան, 2009, 11 էջ, 91-102

Մուշեղ Հովսեփյան

The Peculiarites and trends of the Development of Radio Market in Armenia: digital radio ahead | 2-nd international Radio Forum, Iran, Tehran, 2009, p. 1 (119)

Մուշեղ Հովսեփյան

Деятельность журналиста в чрезвычайных ситуациях (посвящена 20-й годовщине Спитакского землетрясения) | Международная научная конференция , РАУ, Ереван, 2009, 6 стр., 230-235

Մուշեղ Հովսեփյան

Էլեկտրոնային լրատվամիջոցների արդի փուլի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, Հ.1, 2008, 10 էջ, 38-48

Մուշեղ Հովսեփյան

Особенности электронных СМИ постсоветского периода (на примере Армении) | Сборник научных статьей, РАУ, Ереван, Т.2, 2008, 7 стр., 255-261

Մուշեղ Հովսեփյան

Переход и вредрения цифрового ТВ и радиовещания в РА | Сборник научных статьей, годичная конференция, 28 ноября до 2 декабря 2006г., социально-гуманитарные науки, Ереван, РАУ «ռուսերեն), 2007 г., 7 стр., 429-435

Մուշեղ Հովսեփյան

Հեռուստառադիոոլորտի լիցենզավորումը ՀՀ-ում | «Ժուռնալիստ» (տեսության և պրակտիկայի հարցեր), պրակ Ը, Երևան, 2007, 16 էջ, 14-30

Մուշեղ Հովսեփյան

Հայաստանի հանրային ռադիոյի հիմնադրումը | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, N 2, 2006թ. ,10 էջ, 117-127

Մուշեղ Հովսեփյան

Բանակ և տեղեկատվություն | Արևելագիտության հարցեր, հ. VI, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006 թ., 10 էջ, 103-112

Մուշեղ Հովսեփյան

Лизензирование телерадиовещания в Республике Армения | журналистики» материалы 5-й международной научно-практической конференции факультета журналистики Санкт-Петербургского университета, 6-7 декабря, Санкт-П. (ռուսերեն), 2005 г., 6 стр., 130-136

Մուշեղ Հովսեփյան

Երկրորդ հանրապետության ռադիոկայանի հիմնադրումը | «ՙԻ սկզբանէ էր բանն», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004 թ., 10 էջ, 96-106

Մուշեղ Հովսեփյան

Мониторинг и лицензирование телерадиообластей в Республике Армения | Актуальные проблемы журналистики. Региональные СМИ, материалы международной научно-практической конференции 11-12 ноября 2004 г.- Ереван (ռուսերեն), 2004 г., 3 стр. 49-51

Մուշեղ Հովսեփյան

Лицензирование телерадиообластей в Республике Армения | “Журналистика-2004», материалы 6-й международной научно-практической конференции посвещенной 60-летию факультета журналистики БГУ (2-3 декабря) - Минск (ռուսերեն), 2004 г., 6 стр., 235-237

Մուշեղ Հովսեփյան

Peculiarities and Trends of Development of Radio Market in Armenia | Journalism in Armenia: Contemporari issues and chaiienges, internationai confertence materials, Yerevan (անգլերեն), 2003, 6 page, 74-79

Մուշեղ Հովսեփյան

Լրագրողը արտակարգ իրավիճակներում (ծրագիր) | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Ե., Երևան, 2003, 5 էջ. 196-200

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստիկա (ծրագիր) | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Ե., Երևան, 2003, 10 էջ, 60-70

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոշուկայի զարգացման միտումները ՀՀ-ում | «Ժուռնալիստ» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Դ, Երևան, 2003 թ., 10 էջ, 60-70

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոշուկայի ձևավորման և զար•ացման ժամանակակից միտումները Հայաստանում | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Գ., Երևան, 2002թ., 10 էջ, 3-12

Մուշեղ Հովսեփյան

Օրենսդրական դաշտի կարգավորման առանձնահատկությունները հանրապետական ռադիոշուկայում | «Կանթեղ» հանդես, N 1, Երևան, 2002 թ., 12 էջ, 103-115

Մուշեղ Հովսեփյան

Հայաստանի մասնավոր ռադիոկայանների հեղինակային հաղրոդաշարերը և ծրագրերը | «Կանթեղ» հանդես, N 3, Երևան, 2002 թ., 9 էջ, 13-22

Մուշեղ Հովսեփյան

Զինվորական թեմատիկան հանրային և մասնավոր ռադիոծրագրերում | «ՙՀայկական բանակ» հանդես, N 3, Երևան, 2002թ., 7 էջ, 75-82

Մուշեղ Հովսեփյան

Радиорынок Армении /Откуда и куда путь держим | Журнал "Журналист" , N 11, РФ, Москва (ռուսերեն), 2002 г., 3 стр., 39-42

Մուշեղ Հովսեփյան

Специфика функционирования радиорынка в Республике Армения | Журнал "Аспекты", N 7-8, РФ,Воронеж (ռուսերեն), 2002 г., 4 стр., 13-17

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ (ծրագիր) | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001, 4 էջ, 203-206

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ (ծրագիր) | Ուսումնական ծրագրեր՚, Երևանի մամուլի ակումբ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2002, 6 էջ, 50-56

Մուշեղ Հովսեփյան

Հայաստանի հանրային ռադիոյի ժամանակակից փուլը | «ՙԺուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001 թ., 10 էջ, 66-75

Մուշեղ Հովսեփյան

Արտակարգ իրավիճակների դասակարգումը | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001թ., 9 էջ, 41-49

Մուշեղ Հովսեփյան

Երաժշտական հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում | «TV&R» հանդես, N 1-2, Երևան, 2001 թ., 2 էջ, 6-7

Մուշեղ Հովսեփյան

Մանկապատանեկան հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում | «TV&R» հանդես, N 3-4, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 7-8

Մուշեղ Հովսեփյան

ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը սկսեց իրգ•ործունեությունը | «Վարկանիշ» ամսագիր, N 1, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 10-11

Մուշեղ Հովսեփյան

Սփյուռքի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը Հայաստանի հանրապետական ռադիոյում | «Էջմիածին» հանդես, N 12, Էջմիածին, 2001թ., 6 էջ, 5-6
 

Thesis

М. М. Овсепян

Освещение "Бархатной революции" СМИ и интернет-ресурсами республики Армении | Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия. 2019, стр. 498-499

М. М. Овсепян

Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения | Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111

Мушег Овсепян

Телерадиокомпании Армении в условиях рынка | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 277