ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2010 #2(222)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2010 #2(222) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Էդուարդ Դանիելյան (գլխ. խմբագիր), Ալբերտ Կիրակոսյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Լյուսյա Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ալավերդյան Ռ. Բ., Ավագյան, Ռ.Մ., Գևորգյան Գ.Գ., Դումանյան Վ.Ժ., Հակոբյան Յու.Ռ., Հաջյան Գ.Ս., Մովսիսյան Յու.Մ., Ներկարարյան Խ.Վ., Նիգիյան Ս.Ա., Պետրոսյան Ա.Ի., Սարգսյան Ս.Վ., Վարդանյան Յու.Լ., Շուքուրյան Ս.Կ.

  Բովանդակություն

  Բ. Հ. Սահակյան, Հ. Ս. Քոչարյան

  On a generalization of Taylor–Maclourin formula for classes of Dzrbashyan functions (Մ.Մ. Ջրբաշյանի C^ *( )_alpha դասի ֆունկցիաների համար Թեյլոր–Մակլորենի բանաձևի մի ընդհանրացման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 3-11 |

  Ս. Ա. Հուսեյն Մաթեկոլաեյի, Ա. Հ. Քամալյան, Մ. Ի. Կարախանյան

  On an anisotropic boundary problem of diffraction with first and second type boundary conditions (Առաջին և երկրորդ սեռի եզրային պայմաններով դիֆրակցիայի մի անիզոտրոպ եզրային խնդրի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 12–15 |

  Էսմայիլ Յուսեֆի

  A mixed problem for the fourth order degenerate ordinary differential equation (Խառը խնդիր չորրորդ կարգի սովորական վերասերվող դիֆերենցիալ հավասարման համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 16–19 |

  Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

  Properties of one limit law in risk theory (Ռիսկերի տեսության մի սահմանային բաշխման հատկությունները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 20–28 |

  Հ. Լ. Ասլանյան

  Quantitative framework of randomly roving agents (Պատահականորեն թափառող ագենտների քանակական բնութագրում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 29–34 |

  Ս. Հ. Բադալյան, Ս. Ե. Մարկոսյան

  On independence number of strong generalized cycles product (Ընդհանրացված ցիկլերի ուժեղ արտադրյալի անկախության թվի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 35–40 |

  Հ. Ք. Նուրիջանյան

  An upper bound for the complexity of linearized coverings in a finite field (Գծայնացվող ծածկույթների բարդության վերին սահմանը վերջավոր դաշտում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 41-48 |

  Է. Վ. Չուբարյան, Ռ. Մ. Ավագյան, Գ. Հ. Հարությունյան, Ա. Ս. Փիլոյան

  Universe evolution in the Einstein frame of Jordan–Brans–Dicke theory (Տիեզերքի էվոլյուցիան Յորդան–Բրանս–Դիկեի տեսության էյնշտեյնյան ներկայացմամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 49–54 |

  Ամիր Էհսանի

  On a generalized entropic property (Ընդհանրացված էնտրոպիկության հատկության մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 55–57 |

  Ա. Ս. Փահլևանյան

  Independent pairs in free burnside groups (Անկախ զույգեր ազատ բեռնսայդյան խմբերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 58–62 |

  Վ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ն. Նորեյան, Կ. Մ. Գևորգյան

  Determination of refractive index of heterogeneous substances for X-ray radiation (Անհամասեռ նյութերի բեկման ցուցչի որոշումը ռենտգենյան ճառագայթման համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 63–65 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ