ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2016 #3 (241)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2016 #3 (241) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ա. Ն. Առաքելյան, Մ. Ս. Առաքելյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Օսիպյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Լ. Ռ. Հարությունյան

  Study of volumetric and viscometric properties of cationic surfactant cetylpyridinium bromide in aqueous solutions of ascorbic acid (Կատիոնային մակերևութային ակտիվ նյութ ցետիլպիրիդինիումի բրոմիդի ծավալային և մածուցիկության հատկությունների ուսումնասիրությունն ասկորբինաթթվի ջրային լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 3-8 |

  Գ. Ս. Գրիգորյան, Լ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան

  Three step synthesis of esters of 1,4-butanediol and higher fatty acids from 1,4-dichloro-2-butene as side- product of chloroprene manufacturing process (1,4-Բութանդիոլի և ճարպաթթուների բարդ էսթերների եռափուլ սինթեզ 1,4-դիքլոր-2-բութենից` քլորոպրենի արտադրության արգասիքից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 9-13 |

  Ն. Մ. Բեյլերյան , Փ. Գ. Մինասյան

  Study of the influence of some additives on the rate of hydrogen peroxide decomposition in alkaline medium: I. Influence of unsaturated cyanolacton and dimethyl sulfoxide (Ջրածնի պերօքսիդի ջրում տարրալուծման արագության վրա որոշ հավելումների ազդեցության ուսումնասիրությունը. I. Չհագեցած ցիանոլակտոնի և դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 14-18 |

  Կ. Հ. Պետրոսյան

  Charge components of inductive effect of alkyl groups and their influence on the chemoselectivity of alcohols benzoylation (Ալկիլ խմբերի ինդուկցիոն էֆեկտների լիցքային բաղադրիչները և նրանց անդրադարձը սպիրտների քեմոսելեկտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 19-24 |

  Ռ. Ա. Քարամյան, Ի. Ն. Սիրեկանյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Amino alcohols and chelates on their basis (Ամինասպիրտներ և խելատային կոմպլեքսներ դրանց հիման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 25-29 |

  Ժ. Հ. Մուխաելյան, Գ. Հ. Պողոսյան, Ա. Ե. Զաքարյան

  Electromagnetic irradiation with extremely high frequencies effect study on lipid free-radical oxidation in wheat seedlings by chemiluminescence method (Ցորենի ծիլերում ազատ-ռադիկալային օքսիդացման վրա ԾԲՀ-տիրույթի ԷՄՃ ազդեցության ուսումնասիրությունը քեմիլյումինեսցենցիայի) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 30-34 |

  Ա. Ա. Զախարյան

  Proline as metabolic factor of reconstruction in spawning and factor of efficiency in fertilization processes for different species of fish (Պրոլինը որպես տարբեր տեսակների պատկանող ձկների ձվադրման մետաբոլիկ երևույթների վերակառուցող և բեղմնավորման արդյունավետությունն ապահովող գործոն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 35-39 |

  Հ. Ա. Մովսեսյան, Ն. Խ. Ալչուջյան, Ա. Ա. Աղաբաբովա, Ն. Հ. Մովսեսյան, Մ. Ռ. Հովհաննիսյան, Ա. Մ. Հակոբյան, Ի. Վ. Հովսեփյան, Հ. Ֆ. Խաչատրյան, Գ. Ա. Գևորգյան

  Effects of d-amphetamine on regional activity of arginase isoforms in rat corticolimbic brain (Ամֆետամինի ազդեցությունը արգինազի իզոձևերի ռեգիոնալ ակտիվության վրա առնետների կեղևալիմբիական ուղեղում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 40-47 |

  Հ. Ս. Հայրապետյան, Թ. Ֆ. Սարգսյան, Ս. Ա. Աթոյան

  Risk of FMF development among heterozygous patients in Armenian population (Հայկական ազգաբնակչության մեջ հետերոզիգոտ կրողների ընտանեկան միջերկրածովյան տենդի զարգացման ռիսկը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 48-52 |

  Ա. Հ. Հայրապետյան, Ս. Է. Բոլոտով, Գ. Ա. Գևորգյան, Բ. Կ. Գաբրիելյան

  Investigation of different environmental factors role in the formation of zoo- plankton community in the Arpa River (Armenia) and its main tributaries (Արփա գետում և նրա հիմնական վտակներում զոոպլանկտոնային համակեցության ձևավորման գործընթացում տարբեր էկոլոգիական գործոնների դերի հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 53-59 |

  Կ. Հ. Պետրոսյան

  Chemoselectivity of aminomethylation of amino- and alkoxy- ethanols in charge units of general theory of acids and bases (Ամինա և ալկօքսիէթանոլների ամինամեթիլացման քեմոսելեկտի- վությունը ընդհանրական թթվա-հիմնային տեսության լիցքային միավորներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 60-63 |

  Տ. Ա. Հարությունյան, Ն. Ս. Բաբայան, Ռ. Մ. Հարությունյան, Գ. Գ. Հովհաննիսյան

  Cell viability and DNA damage in MRC5 and HeLa cell lines after histone H1 knockout by CRISPR-Cas9 genome editing technology (Բջիջների կենսունակությունը և ԴՆԹ-ի վնասվածքները MRC5 և HeLa բջջային գծերում CRISPR-Cas9 գենոմի խմբագրման տեխնոլոգիայով հիստոն H1-ի նոքաութի ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 64-66 |
  Ամփոփում (հայերեն և ռուսերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 67-72 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ