Աննա Ֆելիքսի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Դեղագործական քիմիայի բաժին, դեղաբան-քիմիկոսի, պրովիզորի որակավորում
2008 - 2011 թթ. ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ (նախկին` «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ») ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու – «CoIII իոնի լիցքավորված քիրալային օկտաէդրիկ կոմպլեքսներն՝ որպես նոր տեսակի կենսամիմետիկ կատալիզատորներ, կարևոր ֆարմակոֆոր միացությունների ասիմետրիկ սինթեզի համար», 2012 թ., ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ

Աշխատանքային գործունեություն
2017 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտական և ներդրումային հարցերի գծով փոխտնօրեն
2014 թ-ից մինչ օրս՝ Երևանի պետական համալսարան, (ԵՊՀ) Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտաշխատող
2014 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի, ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի (նախկինում դեղագիտության ամբիոնի) ասիստենտ
2014 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզի լաբորատորիայի վարիչ
2014 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի գիտաշխատող
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ-ի քիմիայի ֆակուլտետի (ներկայումս դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի) կրտսեր գիտաշխատող
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ- ի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ( ներկայումս ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն) լաբորանտ
2008 - 2013 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի (նախկինում«Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ ) կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բնական միացությունների քիմիա, Քիրալային դեղապտրաստուկներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ասիմետրիկ կատալիզ, ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ և կենսաբանորեն ակտիվ միացություների սինթեզ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTC # A-1677 (2009-2012),
RFFI #11-02-90903 (2011թ.)
ECSP-10-02_GRSP (2011թ.)
YSSP-13-33 (2013-2014 թթ.)
13RF-054 (2013-2015 թթ.)
13-1D051 (2013-2015 թթ.)
IZ73Z0_152360/1 Swiss National Science Foundation(SNSF) (2014-2016 թթ.)
15RF-035 (2015-2017թթ.)
15T-1D260 (2015-2017թթ.)
ՄԳՏԿ # A-22-89, 01․08․2017-01․08․2020

Անդամակցություն
ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտխորհուրդի անդամ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիայի» ԳԱԿ-ի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդի նախագահ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիայի» ԳԱԿ-ի գիտխորհուրդի անդամ
«Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
«Երիտասարդ քիմիկոսների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ

Պարգևներ
Երիտասարդ գիտնականներին գիտական սարքերի և/կամ նյութերի ձեռքբերման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրում, 2014թ.
Պետական մրցանակ Ճշգրիտ և բնական գիտությունների բնագավառում «Նոր սերնդի ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների արդյունավետ փոքրածավալ արտադրական տեխնոլոգիա» աշխատանքի համար, 2015թ.
2007 Երևանի պետական համալսարանի «Լավագույն ուսանողի» կոչում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

anna_mkrtchyan@ysu.am

Աննա Ֆելիքսի Մկրտչյան

Գիտական և ներդրումային հարցերի գծով փոխտնօրեն, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Մ. Սիմոնյան, Ա. Ֆ. Մկրտչյան

Ամինաթթուների ֆիզիկաքիմիական, օպտիկական հատկությունները և ստացման եղանակները | Ուս. ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2018, 40 էջ
 

Հոդված/Article

А. С. Сагян, З. З. Мардиян, А. Ф Мкртчян, Ավետիս Հովհաննեսի Ծատուրյան

Синтез энантиомерно обогащенной (s)-2-амино-5-(4-фторфенил)пент-4-еновой кислоты и ее α-аллилзамещенного аналога | Химический Журнал Армении. 2018, 71, стр. 107-116

Mkrtchyan Anna F., Saghyan Ashot S., Mardiyan Zorayr Z., Parpart Silvio, Ehlers Peter, Petrosyan Andranik, Langer Peter

Synthesis of Optically Pure (S,E)-2-Amino-5-arylpent-4-enoic Acids by Heck Reactions of Nickel Complexes | Synlett, 2018, 29, A-F pp.

Hovhannisyan A. M., Saghyan A. S., Mkrtchyan A. F., Simonyan H. M.

New generations of optically active non-proteinogenic α-amino acids, synthesis and study | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2016, 69 N 1-2, 81-101 էջ |

Hayarpi M. Simonyan, Ashot S. Saghyan, Anna F. Mkrtchyan, Ani J. Karapetyan, Zorayr Z. Mardiyan, Liana A. Hayriyan

Synthesis of enantiomerically enriched amino acids containing acetylenic bond in the side-chain radical | International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2016, 7,6, pp. 413-416

А. С. Сагиян, А. Ф. Мкртчян, А. М. Симонян, Н. А. Оганесян, А. М. Оганесян, П. Лангер, Ю. Н. Белоконь

Новые поколения оптически активных небелковых α-аминокислот, синтез и исследование | Хим. журнал Армении, 2016, 69, 81-100
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A. S. Saghyan, A. F. Mkrtchyan, S. G. Petrosyan, J. A. Yedoyan, H. M. Simonyan, A. V. Geolchanyan, P. Langer, A. M. Petrosyan

Asymmetric synthesis of new enantiomerically enriched a-amino acids | 14th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins, Austria, Vienna, august 3-7, 2015, Amino Acids, v. 47, №8, p. 1633(Amino Acids 2015, Volume 47, Issue 8, pp. 1607-1696)
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը