Աննա Արշակի Փոլադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ
1994 - 1996 թթ. Հետազոտող, կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2000 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1994 - 1996 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1996 - 1998 թթ.Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1998թ-ից առ այսօր ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2003/10 - 2003/12 թթ. Գիտաշխատող, Մոլեկուլային կենսաբանության և մոլկուլային ֆիզիոլագիայի բաժին, Վիրջինիայի համալսարան, ԱՄՆ
2006 - 2010 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ կենս. ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2010 -թ ից առ այսօր Դոցենտ, ԵՊՀ կենս. ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Կարդացվող դասընթացներ
Միկրոօրգանիզմների կենսաֆիզիկա, Իոնային տեղափոխություն, Կենսաէլեկտրագենեզ, Կենսաէներգետիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բջջաղանթների կենսաֆիզիկա և կենսաէներգետիկա, կենսատեխնոլոգիա, մանրէաբանություն, մոլեկուլային կենսաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2006 թթ. 05-NS-microbio-8929 (ANSEF) ԳԿՀԱՀ դրամաշնորհ
2002 - 2004 թթ. AB1-2307YE-02 (CRDF) դրամաշնորհ
2011 թ. Ճամփորդական դրամաշնորհ Ամերիկյան Կենսաֆիզիկական ընկերության կողմից` ԱՄՆ-ում կայացած 55-րդ Կենսաֆիզիկական կոնֆերանսին մասնակցելու համար

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ (IUPAB)
Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի անդամ «FEMS»
Ամերիկյան կենսաֆիզիկական ընկերության անդամ, 2011 թ.

apoladyan@ysu.am

Աննա Արշակի Փոլադյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Ա. Փոլադյան

Ethanol supplementation as a new approach to regulate growth and hydrogen production of Escherichia coli upon glycerol fermentation (Էթանոլի ներմուծումը որպես Escherichia coli-ի աճի և ջրածնի արտադրության կարգավորման նոր մոտեցում գլիցերոլի խմորման պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 138–146 |

Anna Poladyan, Karen Trchounian, Anait Vassilian, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases | Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp. |

Anna Poladyan, Lusine Baghdasaryan, Armen Trchounian

Escherichia coli wild type and hydrogenase mutant cells growth and hydrogen production upon xylose and glycerol co-fermentation in media with different buffer capacities | International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 33, 15870-15879 pp.

Թռչունյան Կ. Ա., Գաբրիելյան Լ. Ս., Փոլադյան Ա. Ա., Թռչունյան Ա. Հ.

Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում | Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 143-145 |

Karen Trchounian, Satenik Mirzoyan, Anna Polafyan, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involved | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 24026-24034 pp. |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Anna Poladyan, Karen Trchounina, Armen Trchounian

From organic wastes to biohydrogen: responsible hydrogenases upon different carbon mixtures utilization by Escherichia coli | 12th internatinal confereance on Hydrogenases. 2019, p. 96

A. Poladyan, T. Semashko, L. Zhukouskaya, V. Dziameshka, A. Trchounian

Ralstonia eutropha Hydrogenase Application in Bioelectrocatalysis as Anode Enzyme | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1087

A. Poladyan, O. Lenz, A. Trchounian

Hydrogenase Activity of the Facultative Chemolithoautotroph Ralstonia eutropha Consuming Brewery Waste | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1075

Anna Poladyan, Lena Margaryan, Karen Trchounian, Tatyana Semashko, Armen Trchounian

Upcycling of office waste paper and cardbord to biohydrogen | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 746

Anna Poladyan, Tatyana Semashko, Lyudmila Zhukouskaya, Volha Diameshka, Armen Trchounian

Analysis of the Escherichia coli hydrogenases as anodic enzymes in bioelectrochemical system | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 338
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը