Արփիկ Նիկոլայի Պապոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 95 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ:

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ. մինչ օրս` ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասիստենտ:
2007 թ. բ.գ.թ. ասիստենտ:
2000 - 2007 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2000 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևան:

Օտար լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, ֆրանսերեն:

Արփիկ Նիկոլայի Պապոյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արփի Պապոյան

Ֆրանսիական կլասիցիզմի պատմամշակութային առանձնահատկությունները | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 64 էջ |

Արփի Պապոյան

«Ծաղկած փշալալերի» հայ արձակը | «Մանկավարժ», Մանկավարժական համալսարանի գիտական հետազոտությունների ժողովածու, Երևան 1999, 159 էջ
 

Հոդված/Article

Արփի Պապոյան

Անդրադարձումները Հենրիկ Էդոյանի պոեզիայում | «Գրականագիտական հանդես» ԺԴ, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 2013, էջ 339 - 345

Արփի Պապոյան

Շարլ Բոդլերի «Փոքրիկ արձակ պոեմների ժանրապոետիկական առանձնահատկությունները» | «Համատեքստ 2013» ԵՊՀ հրատ., Երևան 2013, էջ 80 - 86

Արփի Պապոյան

Աստվածանչյան լեգենդների բայրոնյան մեկնությունները | «Համատեքստ 2012» ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջ 79 - 83

Արփի Պապոյան

Դավիթ Ավետիսյան «Կյանքն իմ աչքերով» | «Նոր դար» համահայկական հանդես, N 2, Երևան 2012, էջ 54 - 60

Արփի Պապոյան

Մարդկայինը «Ծաղկած փշալարերի» ետևում | «Լրաբեր», ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 2000, էջ 112 - 120