Արսեն Թորգոմի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
Բարձրագույն (Երևանի պետական համալսարան, 1980)

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (1999 թ., Երևան)

Գիտական կոչումը
Դոցենտ (2004 թ., Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, ավագ լաբորանտ
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա
1986 - 1987 թթ. ԵՊՀ Գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզագրության ամբիոն ավագ լաբորանտ
1987 - 1990 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2000 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս
2000 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Ֆիզիկական աշխարհագրություն, բնօգտագործում և բնապահպանություն, ջրաբանություն, ագրոօդերևութաբանություն

Ատենախոսության թեման. ա) թեկնածուական, բ) դոկտորական
ա) թեկնածուական - ՀՀ գետերի ջերմասառցային ռեժիմը, Երևան, 1999 թ.

Ուսումնական գործունեությունը (դասավանդվող դասընթացները, դասընթացի անվանումը, բաժինը)
Ընդհանուր երկրագիտություն - Սերվիս, Աշխարհագրություն, Ջրաօդերևութաբանություն
Աշխարհագրության արդի խնդիրները - Մագիստրատուրա Ֆիզիկական աշխարհագրություն, մագիստրատուրա բնօգտագործում և բնապահպանություն, մագիստրատուրա Ջրաօդերևութաբանություն
Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն - Աշխարհագրություն

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
1997 - 2002 թթ. «Հայաստանի Հանրապետության չուսումնասիրված փոքր գետերի ջրային ռեսուրսների և ջրաէներգետիկ պոտենցիալի որոշումը» (կատարող, թեմայի ղեկավար Թ.Վարդանյան)
2009 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պատվոգիր

Անդամակցությունը. ա) գիտական այլ խորհուրդների, բ) հասարակական կազմակերպությունների
1996 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2006 թ-ից, Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի մասնագիտական խորհրդի անդամ
1997 թ-ից «Հայք» ՀԿ-ի քարտուղար
1987 թ-ից Աշխարհագրական ընկերության անդամ
2003 թ-ից «Ջրային, կլիմայական, ռեկրեացիոն ռեսուրսների միջազգային գիտահետազոտական կենտրոն» ՀԿ-ի փոխնախագահ

arsengrigoryan@ysu.am
(+374 10) 55-06-61

Արսեն Թորգոմի Գրիգորյան

Ամբիոնի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Թ. Գրիգորյան

Բնառեսուրսային ներուժի արդյունավետ օգտագործումն` որպես գյուղատնտեսության էկոլոգացման անհրաժեշտ գործոն (ՀՀ օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 43-47 |

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Գրիգորյան Արսեն

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին | Երևան, 2012, «Զանգակ - 97», 464 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ. Մանասյան, Խ. Սարգսյան, Ա. Գրիգորյան, Թ. Վարդանյան, Ա. Հովսեփյան

Աշխարհագրություն - 11 | Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ

Մաքսիմ Մանասյան, Թրահել Վարդանյան, Արմեն Հովսեփյան, Արսեն Գրիգորյան, Գուրգեն Հովհաննիսյան, Ակսել Պոտոսյան

Աշխարհագրություն - 10 | Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ

Մանասյան Մ. Գ., Վարդանյան Թ.Գ., Հովսեփյան Ա., Գրիգորյան Ա. Թ., Հովհաննիսյան Գ. Ժ., Պոտոսյան Ա. Հ.

Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ

Պոտոսյան Ա. Հ., Մանասյան Մ. Գ., Սարգսյան Խ., Գրիգորյան Ա. Թ., Վարդանյան Թ. Գ., Հովսեփյան Ա.

Աշխարհագրություն (11-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 176 էջ

Մ. Մանասյան, Ա. Գրիգորյան, Լ. Ասլանյան, Ա. Խաչատրյան, Ա. Սմբատյան, Ս. Սարգսյան

Աշխարհագրություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Երևան - 2009, 70 էջ

Մ. Մանասյան, Ա. Գրիգորյան, Ա. Խաչատրյան, Ա. Սմբատյան, Լ. Ասլանյան, Ս. Սարգսյան

Աշխարհագրություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Երևան - 2008, 67 էջ

Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան

Աշխարհագրություն - 6 | Ուսուցչի ձեռնարկ,.«Աստղիկ գրատուն», 2007, 94 էջ

Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան, Մ. Մանասյան

Աշխարհագրություն - 6 | Դպրոցական դասագիրք, «Աստղիկ գրատուն» 2007, 162 էջ

Ա. Գրիգորյան, Վ. Պողոսյան, Տ. Թանգամյան, Ս. Գալոյան, Կ. Ավետիսյան

Բնագիտություն - 5 | Դպրոցական դասագիրք, «Էդիտ պրինտ» հրատ. 2007, 161 էջ

Ա. Գրիգորյան, Վ. Պողոսյան, Տ. Թանգամյան, Ս. Գալոյան, Կ. Ավետիսյան

Բնագիտություն 5 - 6 | Ուսուցչի ձեռնարկ, «Էդիտ պրինտ» հրատ. 2007, 96 էջ

Մ.Գ. Մանասյան, Ա. Թ. Գրիգորյան, Գ.Բ. Եղյան

Լոռու մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը | ԵՊՀ հրատ. 2003, 13 մամուլ, 208 էջ

Մ.Գ. Մանասյան, Ա.Թ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Պոտոսյան

Սյունիքի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը | Նահապետ, 2002, 155 էջ (9 մամուլ)

Մ.Գ. Մանասյան, Ա.Թ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Պոտոսյան

Շիրակի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը | Նահապետ, 2002, 132 էջ (9 մամուլ)

Ա. Պոտոսյան, Մ.Մանասյան, Ա.Գրիգորյան

Շիրակի մարզ (Բնությունը, բնակչությունը,տնտեսությունը) | Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան 2002, 130 էջ
 

Հոդված/Article

Վարդանյան Թ. Գ., Գրիգորյան Ա. Թ.

Աշխարհագրական կրթության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 13-17 |

Ա․ Թ․ Գրիգորյան, Ս․ Ս․ Վարդանյան

Բնության սեզոնային ռիթմերի և գյուղատնտեսական աշխատանքների ներդաշնակեցման հիմնահարցը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, 293-298 էջ |

А. Т. Григорян

Высотно-поясные закономерности биоклиматических ритмов в Армении и их агроэкологическая оценка | Украинский гидрометеорологический журнал. 2017, 20, стр. 79-84 |

A. T. Grigoryan

Spatiotemporal Variability of Drought Events and Their Effect on Winter Wheat Crops in the Republic of Armenia | Russian Meteorology and Hydrology. 2017, Vol. 42, No. 12, 812-816 pp. |

Ա. Թ. Գրիգորյան

Գյուղատնտեսության էկոլոգացման խնդիրները հասարակության կայուն զարգացման համատեքստում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 38-41 |

Ա. Թ. Գրիգորյան

Կենսակլիմայական ներուժի գնահատումը և օգտագործումը որպես գյուղատնտեսական զարգացման կարևոր գործոն | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 3-4, 120-122 էջ, Հայաստան

Գրիգորյան Ա. Թ.

Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության կանխատեսումը ԼՂՀ-ում ագրոկլիմայական ցուցանիշներով | Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2015թ․, 1, 104-109 էջ |

Григорян А. Т.

О некоторых проблемах экологизации природопользования | XII международная конференция «Новые идеи в науках о земле», Россия, 2015, 214-216 стр. |

Ա. Թ. Գրիգորյան

Գյուղատնտեսության էկոլոգացման հիմնադրույթները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 47-53 |

Սաֆարյան Տ. Վ., Գրիգորյան Ա. Թ.

Անթրոպոգեն ազդեցությունը ԼՂՀ գետերի հոսքի ռեժիմի վրա | Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2014թ., էջ 61-64

Սաֆարյան Տ. Վ., Գրիգորյան Ա. Թ.

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության գետահովիտների կառուցվածքի առանձնահատկությունները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013թ, N3-4, էջ 159-162

Ա.Թ. Գրիգորյան

Բնօգտագործման էկոլոգացման մշակույթը որպես կայուն զարգացման նախադրյալ | Գիտական հոդվածներ բնագիտական, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետ. մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, 2010 66-73

Սիմոնյան Լ., Գրիգորյան Ա.

Աշնանացան ցորենի բերքատվությունը պայմանավորող ագրոօդերևութաբանական տարրերի վելուծությունը | Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը / Լ.Հ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը/, Երևան 2010, 230-235

Ա. Թ. Գրիգորյան

Աշնանացան ցորենի ցանքի ժամկետների օպտիմալացման հարցերը ՀՀ վերընթաց գոտիներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 40-45 |

Ա.Թ. Գրիգորյան, Ռ. Ս. Մկրտչյան

Բուսաբուծական ապրանքների շուկայական մրցունակության ապահովման կլիմայական գործոնը | Ագրոգիտություն, 5-6, Մայիս-Հունիս, 2008, էջ 264-268

Հ. Հարությունյան, Ա. Գրիգորյան

Լոռու մարզի մթնոլորտային խոնավացման առանձնահատկությունները և էկոլոգիական խնդիրները | «Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնօգտագործման արդի խնդիրները և հեռանկարները», Գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2007, էջ 76-79

Ա. Թ. Գրիգորյան

ՀՀ գետերի ջրի միջին տարեկան ջերմաստիճանի կախումը հուլիսյան միջին ջերմաստիճանից | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 130-134 |

Ա. Թ. Գրիգորյան

ՀՀ գետերի ջրի ջերմաստիճանի կախումը օդի ջերմաստիճանից | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 135-139 |

Ա. Թ. Գրիգորյան

ՀՀ գետերի ջրի ջերմաստիճանի կախումը ջրհավաք ավազանի բարձրությունից | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 108-114 |

Ա. Թ. Գրիգորյան

Լեռնային երկրների գետերի ջրի ջերմաստիճանի դիտարկումների ժամկետների և հաճախականության մասին (ՀՀ օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 93-96 |

Ա. Թ. Գրիգորյան, Թ. Գ. Վարդանյան

Լեռնային երկրների գետերի ջրի օրական միջին ջերմաստիճանի որոշման մասին (ՀՀ օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 100-101 |

Մ. Գ. Մանասյան, Ա. Թ. Գրիգորյան

Влияние Еревана на формирование территориальной структуры расселения и производства Республики Армения (Երևանի ազդեցությունը Հայաստանի արտադրության և տարաբնակեցման տարածքային կառուցվածքի ձևավորման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 129-136 (ռուսերեն) |

Ա. Թ. Գրիգորյան

Ջրամբարների ազդեցությունը Հայկական ԽՍՀ գետերի ջերմային ռեժիմի վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 126-131 |

Ա. Թ. Գրիգորյան

Որոտան գետի ջերմային ոեժիմր և նրա անթրոպոգեն փոփոխությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 160-169 |