Արսեն Թորգոմի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
Բարձրագույն (Երևանի պետական համալսարան, 1980)

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (1999 թ., Երևան)

Գիտական կոչումը
Դոցենտ (2004 թ., Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, ավագ լաբորանտ
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա
1986 - 1987 թթ. ԵՊՀ Գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզագրության ամբիոն ավագ լաբորանտ
1987 - 1990 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2000 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս
2000 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Ֆիզիկական աշխարհագրություն, բնօգտագործում և բնապահպանություն, ջրաբանություն, ագրոօդերևութաբանություն

Ատենախոսության թեման. ա) թեկնածուական, բ) դոկտորական
ա) թեկնածուական - ՀՀ գետերի ջերմասառցային ռեժիմը, Երևան, 1999 թ.

Ուսումնական գործունեությունը (դասավանդվող դասընթացները, դասընթացի անվանումը, բաժինը)
Ընդհանուր երկրագիտություն - Սերվիս, Աշխարհագրություն, Ջրաօդերևութաբանություն
Աշխարհագրության արդի խնդիրները - Մագիստրատուրա Ֆիզիկական աշխարհագրություն, մագիստրատուրա բնօգտագործում և բնապահպանություն, մագիստրատուրա Ջրաօդերևութաբանություն
Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն - Աշխարհագրություն

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
1997 - 2002 թթ. «Հայաստանի Հանրապետության չուսումնասիրված փոքր գետերի ջրային ռեսուրսների և ջրաէներգետիկ պոտենցիալի որոշումը» (կատարող, թեմայի ղեկավար Թ.Վարդանյան)
2009 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պատվոգիր

Անդամակցությունը. ա) գիտական այլ խորհուրդների, բ) հասարակական կազմակերպությունների
1996 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2006 թ-ից, Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի մասնագիտական խորհրդի անդամ
1997 թ-ից «Հայք» ՀԿ-ի քարտուղար
1987 թ-ից Աշխարհագրական ընկերության անդամ
2003 թ-ից «Ջրային, կլիմայական, ռեկրեացիոն ռեսուրսների միջազգային գիտահետազոտական կենտրոն» ՀԿ-ի փոխնախագահ

arsengrigoryan@ysu.am
(+374 10) 55-06-61

Արսեն Թորգոմի Գրիգորյան

Ամբիոնի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Մանասյան, Ա. Գրիգորյան, Լ. Ասլանյան, Ա. Խաչատրյան, Ա. Սմբատյան, Ս. Սարգսյան

Աշխարհագրություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Երևան - 2009, 70 էջ

Մ. Մանասյան, Ա. Գրիգորյան, Ա. Խաչատրյան, Ա. Սմբատյան, Լ. Ասլանյան, Ս. Սարգսյան

Աշխարհագրություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Երևան - 2008, 67 էջ

Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան

Աշխարհագրություն - 6 | Ուսուցչի ձեռնարկ,.«Աստղիկ գրատուն», 2007, 94 էջ

Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան, Մ. Մանասյան

Աշխարհագրություն - 6 | Դպրոցական դասագիրք, «Աստղիկ գրատուն» 2007, 162 էջ

Ա. Գրիգորյան, Վ. Պողոսյան, Տ. Թանգամյան, Ս. Գալոյան, Կ. Ավետիսյան

Բնագիտություն - 5 | Դպրոցական դասագիրք, «Էդիտ պրինտ» հրատ. 2007, 161 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Վարդանյան Թ. Գ., Գրիգորյան Ա. Թ.

Աշխարհագրական կրթության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 13-17 |

Ա․ Թ․ Գրիգորյան, Ս․ Ս․ Վարդանյան

Բնության սեզոնային ռիթմերի և գյուղատնտեսական աշխատանքների ներդաշնակեցման հիմնահարցը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, 293-298 էջ |

А. Т. Григорян

Высотно-поясные закономерности биоклиматических ритмов в Армении и их агроэкологическая оценка | Украинский гидрометеорологический журнал. 2017, 20, стр. 79-84 |

A. T. Grigoryan

Spatiotemporal Variability of Drought Events and Their Effect on Winter Wheat Crops in the Republic of Armenia | Russian Meteorology and Hydrology. 2017, Vol. 42, No. 12, 812-816 pp. |

Ա. Թ. Գրիգորյան

Գյուղատնտեսության էկոլոգացման խնդիրները հասարակության կայուն զարգացման համատեքստում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 38-41 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը