Էռնա-Մանեա Սերգեի Շիրինյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1969 - 1975 թթ. Ռուսաց լեզու և գրականություն, Երևանի պետական համալսարան
1970 - 1975 թթ.Դասական բանասիրություն, Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
1987 թ.- ից Պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀԳԱ Պատմության ինստիտուտ
Գիտական թեմա` “Исторический труд Сократа Схоластика”, Ереван, 1987 г.)
2002 թ.- ից Պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀԳԱ Պատմության ինստիտուտ
Գիտական թեմա` «Հին և միջնադարյան հայկական ու հունական աղբյուրների պատմագրական ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները», Երևան, 2002 թ.

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1977 թթ. ԵՊՀ հունարենի և լատիներենի դասախոս
1976 - 1977 թթ. Բրյուսովի ասնվան Երևանի մանկավարժական ինստիտուտ, հունարենի և լատիներենի դասախոս
1978 - 1979 թթ. ԵՊՀ Հունարինի և Լատիներենի դասախոս
1981 - 1990 թթ. ՀՀԳԱ Արևելեագիտութայն ինստիտուտ, գիտ. աշխատող
1981 - 1983 թթ. Բրյուսովի ասնվան Երևանի մանկավարժական ինստիտուտ, լատիներենի դասախոս
1990 - 1999 թթ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ավագ գիտաշխատող
1999 թ.-ից Մաշտոցի անվան Մատենադարան «Հին բնագրերի ուսումնասիրման և հրատարակման» գիտական խմբի ղեկավար
1998 թ.-ից "ARMENIACA" («ՀԱՅԿԱԿԱՆՔ») հայագիտական պարբերագրքի գլ. խմբագիր

Կարդացվող դասընթացներ
Հին և Նոր կտակարաններր մեկնություն, Աստվածաշնչի հայ մեկնիչներ, Վարդապետությունների պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Վաղ բյուզանդական և հայկական պատմագրություն, Հունաբան դպրոցի թարգմանություններ, Տեքստաբանություն, հայ-հունական մշակութային գրական կապեր, «Կանոնագիրք Հայոց», մեկնություններ` «Գիրք Պատճառաց»

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Թոշակ ԻՆՏԱՍ (Fellow-in-Grant, INTAS ), 1995-1997 թթ. (Ֆրանկֆուրտ 30.04.-14.05.1997 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 թ.-ից ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2004 թ.-ից Ազգային աշխարհագրական ընկերության անդամ (National Geographic Society)
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի գիտա-մեթոդաբանական խորհրդի նախագահ
2005 թ.-ից «Մաշտոց» կրթական հիմնադրամի փոխնախագահ
2006 թ.-ից ՀՀԳԱ Պատմության ինստիտուտի մասնագիտացված գիտական խորհրդի անդամ
2006 թ.-ից «Հայագիտական ուսումնասիրություններ» պարբերագիրք (Армянский гуманитарный вестник) խմբագրական խորհրդի անդամ

Էռնա-Մանեա Սերգեի Շիրինյան

Ամբիոնի վարիչ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Աստվածաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Էռնա-Մանեա Շիրինյան

Արիստոտելին վերագրվող «Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց» երկի հայերեն թարգմանությունը | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 7-25 |

М. Э. С. Ширинян

Ованнес Воротнеци | Православная Энциклопедия, 2018, LII, стр. 352-353 |

М. Э. С. Ширинян

Ованнес Ерзнкаци Цорцореци | Православная Энциклопедия. 2018, LII, стр. 355-356 |

М. Э. С. Ширинян

Ованнес Ерзнкаци Плуз | Православная Энциклопедия. 2018, LII, стр. 353-355 |

Էռնա-Մանեա Շիրինեան

Սուրբ Գրքի իմաստի «եռամասն» («տրիխոտոմիկ») ընկալման Որոգինէսի տեսութիւնը և դրա արձագանգը հայկական աղբիւրներում | Հայերէն Սուրբ Գրքի թարգմանութիւնն ու հրատարակութիւնը պատմութեան հոլովոյթում. միջազգային գիտաժողովի նիւթեր: 2018, էջ 104-111 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Erna Manea Shirinian

Schema isagogicum apud Patres Ecclesiae | XVIII International Conference on Patristic Studies. Oxford Patristics. 2019, p. 31 |

Է.-Մ. Շիրինյան

Գիտությունների ուսումնասիրությունն ու ուսումնառությունն Անանիա Շիրակացու ժամանակներում | Workshop on Sciences and Learning in Armenian between Anania Širakac‘i and Grigor Magistros. 2018, p. 10-11 |

M. E. Shirinian

Interpreting Aristotle and the Bible in Armenia, Geneva, 11-13 May 2017 | Aristotle in Armenia. 2017, p. 2