Գագիկ Վազգենի Միքայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1980 - 1983 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ դասերի արժեքների բաշխման և ներկայացման մասին», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1984թ.

Աշխատանքային փորձ
1990 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Հասարակական գործունեություն
1999 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Կոմպլեքս անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա
Մասնագիտական դասընթացներ`
Մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսություն, Հատուկ ֆունկցիաներ և օրթոգոնալ բազմանդամներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Ֆուրյեի անալիզ, Հատուկ ֆունկցիաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Գագիկ Վազգենի Միքայելյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն

Միքայելյան Գ.Վ., Միքայելյան Զ.Ս.

Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, 2012, 159

Միքայելյան Գ.Վ., Միքայելյան Զ.Ս.

Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ | Ուսումնական ձեռնարկ բնագիտական մասնագիտությունների ուսանողների և ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, 2011, 152 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Г.В.Микаелян

О росте функций обобщенно ограниченного типа в полуплоскости | Изв.НАН Арм., Мат.,XXV, N6 ,1990, 156-170

Г.В.Микаелян

О росте мероморфных в полуплоскости функций | Изв.Вузов N4, 1988, 79-82

Г.В.Микаелян, А.М.Джрбашян

Асимптотические свойства одного семейства произведений типа Бляшке для полуплоскости | Изв.АН Арм.ССР Мат.,XXI, N2,1986, 142-162

Г.В.Микаелян

Переобразования фурье ассоцированные с функциями мероморфными в полуплоскости | Изв.АН Арм.ССР Мат.,XIX, N5 ,1984, 362-376

Г.В.Микаелян

Исследование роста произведений типа Бляшке – Неванлинны методом переобразований фурье | Изв.АН Арм.ССР Мат.,XV, N6 ,1983, 216-229
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

G. V. Mikaelyan

The method of Fourier integral for the functions meromorphic in the half plane | Tabriz University, 1997,69

Г. В. Микаелян

Распределение значений произведений типа Бляшке для полуплоскости | Школа по теории функций, Ереван 1987, 69