Գագիկ Վազգենի Միքայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1980 - 1983 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ դասերի արժեքների բաշխման և ներկայացման մասին», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1984թ.

Աշխատանքային փորձ
1990 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Հասարակական գործունեություն
1999 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Կոմպլեքս անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա
Մասնագիտական դասընթացներ`
Մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսություն, Հատուկ ֆունկցիաներ և օրթոգոնալ բազմանդամներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Ֆուրյեի անալիզ, Հատուկ ֆունկցիաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Գագիկ Վազգենի Միքայելյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն

Միքայելյան Գ.Վ., Միքայելյան Զ.Ս.

Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, 2012, 159

Միքայելյան Գ.Վ., Միքայելյան Զ.Ս.

Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ | Ուսումնական ձեռնարկ բնագիտական մասնագիտությունների ուսանողների և ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, 2011, 152 էջ

Մ.Պ. Պողոսյան, Վ.Հ. Մարտիրոսյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Ս.Գ. Ռաֆայելյան, Ա.Ա. Սահակյան, Ա.Ի. Պետրոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ

Գ.Վ.Միքայելյան, Զ.Ս.Միքայելյան

Մաթեմատիկայի թեստեր | Երևան, 2008, 1-106

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | առաջին մաս, երրորդ հրատ., Երևան 2007

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, I և II հատոր, 2-րդ հրատարակություն, 2004 թ., յուր. 270 էջ

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, հ. 1, 2003թ., 260 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | Երևան, 1-ին հրատարակություն, II հատոր 1998 թ., 260 էջ

Գ.Վ. Միքայելյան, Ռ.Ա.Դավթյան, Վ.Մ.Մանուկյան

Մաթեմատիկական անալիզ | Դասագիրք, Երևան, 1988, 1-46
 

Հոդված/Article

Գ. Վ. Միքայելյան, Վ. Ս. Պետրոսյան

Some properties of Blaschke type products for the half-plane (Կիսահարթության համար Բլյաշկեի տիպի արտադրյալների որոշ հատկություններ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 101-107 |

Գ․ Վ․ Միքայելյան , Ֆ․ Վ․ Հայրապետյան

On integral logarithmic means of Blaschke products for a half-plane (Բլյաշկեի արտադրյալի ինտեգրալային լոգարիթմական միջինները կիսահարթության համար ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 166-171 |

Г. В. Микаелян

Обобщенные характеристики для мероморфных в полуплоскости функций | Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)). 2018, том 53, н. 3, стр. 51-58 |

Գ. Վ. Միքայելյան

Möbius-invariant divisors for the space A^p_α (A^p_α տարածության Մոբիուս-ինվարիանտ բաժանարարներ ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 22-27 |

Գ. Վ. Միքայելյան, Զ. Ս. Միքայելյան

Weierstrass and Blaschke type functions (Վայերշտրասի և Բլյաշկեի տիպի ֆունկցիաներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 3–8 |

Ա. Վ. Խոյեցյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Վ. Ս. Մուրադյան

Լեռնային երկրներում հողերի էրոզիոն պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 134-140 |

Г.В.Микаелян, М.Д.Давтян

О правильном изменении хвостов распределений | Вестник Московского городского педогогического университета, N2 (15) 2007, 58-66

Г.В.Микаелян, Г.А.Оганян

О правильном изменении хвостов распределений сумм со случайным индексом | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 3-2, 2006, 24-34

Գ. Միքայելյան, Լ.Ազիզյան

Երկրագնդի բնակչության թվի սպասվելիք փոփոխությունների մաթեմատիկական մոդել | Աշխարհագր.գիտ.Հայաստանում, Երևան, 2006, 260-265

Ի. Է. Դանիելյան, Գ. Վ. Միքայելյան

Новое представление медленно меняющейся функции (Դանդաղ փոփոխվող ֆունկցիայի նոր ներկայացում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 47-52 (ռուսերեն) |

Г.В.Микаелян, И.Э.Даниелян

Замечания о првдставлениях медленно меняющихся функций | Моделирование, Оптимизация, Управление, вып.3, Ереван, 2000, 57-64

Г.В.Микаелян, З.С.Микаелян

Вполне монотонность одного классса функций типа Миттаг – Леффлера | Доклады НАН Арм. т.97, 1, 1997, 16-19

Г.В.Микаелян, Э. А. Даниелян

О двух классах предельных распределений теории очередей | Изв.НАН Арм. Мат.,XXIX, N2, 1994, 35-38

Г.В.Микаелян, А.М.Джрбашян

O граничных свойствах произведений типа Бляшке | Изв.НАН Арм., Мат.,XVI, N5, 1991, 435-442

Г.В.Микаелян

Об одном семействе функции типа Бляшке – Джрбашяна | Изв.НАН Арм., Мат., XXV, N6, 1990, 582-586

Г.В.Микаелян

О росте функций обобщенно ограниченного типа в полуплоскости | Изв.НАН Арм., Мат.,XXV, N6 ,1990, 156-170

Г.В.Микаелян

О росте мероморфных в полуплоскости функций | Изв.Вузов N4, 1988, 79-82

Г.В.Микаелян, А.М.Джрбашян

Асимптотические свойства одного семейства произведений типа Бляшке для полуплоскости | Изв.АН Арм.ССР Мат.,XXI, N2,1986, 142-162

Г.В.Микаелян

Переобразования фурье ассоцированные с функциями мероморфными в полуплоскости | Изв.АН Арм.ССР Мат.,XIX, N5 ,1984, 362-376

Г.В.Микаелян

Исследование роста произведений типа Бляшке – Неванлинны методом переобразований фурье | Изв.АН Арм.ССР Мат.,XV, N6 ,1983, 216-229

Г.В.Микаелян

O существование аналитической в круге функций с задаными коэффициентами фурье | Изв.АН Арм.ССР Мат., XVIII ,N3 ,1983, 216-229

Г.В.Микаелян

O росте функций Бляшке – Джрбашяна | Изв.АН Арм.ССР Мат.,XVI, N6 ,1981, 478-497

Г. В. Микаелян, А. М. Джрбашян

Построение и основные свойства функций типа Бляшке для полуплоскости | Изв.АН Арм.ССР Мат.,XV ,N6 ,1980, 462-474

Г.В.Микаелян, А.М.Джрбашян

Построение и основные свойства функций типа Бляшке для полуплоскости | Изв.АН Арм.ССР Мат.,XV ,N6 ,1980, 462-474
 

Թեզիս/Thesis

G. V. Mikaelyan

The method of Fourier integral for the functions meromorphic in the half plane | Tabriz University, 1997,69

Г. В. Микаелян

Распределение значений произведений типа Бляшке для полуплоскости | Школа по теории функций, Ереван 1987, 69