Գևորգ Կամոյի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2002 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության թեկնածու, ասպիրանտուրա
1998 - 2000 թթ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարան, Մոսկվա, Ձեռնարկության և ճյուղային շուկաների տնտեսագիտություն, մագիստրատուրա
1995 - 1998 թթ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարան, Մոսկվա, Ընդհանուր տնտեսագիտություն, բակալավրիատ
1993 - 1995 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ընդհանուր տնտեսագիտություն

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից այժմ J-Intersect, ԱՄՆ, հետազոտող-վերլուծաբան
2001 թ-ից այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
1998 - 2000 թթ. ԱՄԻ-ԳՐՈՒՊ ՓԲԸ, Մոսկվա, Ֆինանսական բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ,

Դասավանդվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտական տեսություն-1
 • Սպառողական վարքի տեսություն
 • Մաքսային քաղաքականություն
 • Ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
 • Տնտեսագիտական տեսություն-1
 • Սպառողական վարքի տեսություն
 • Մաքսային քաղաքականություն
 • Ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետություն

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն, Անգլերեն և Ռուսերեն – ազատ

  Համակարգչային գիտելիքներ
  Ms Windows 9x/NT/XP
 • Գևորգ Կամոյի Պետրոսյան

  Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Մարտիրոսյան Ա. Ռ., Պետրոսյան Գ. Կ.

  Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 84 էջ |

  Ա. Ներսիսյան, Գ.Գալստյան, Գ.Պետրոսյան, Ա. Մարտիրոսյան

  Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
   

  Հոդված/Article

  Գևորգ Պետրոսյան, Լաուրա Զոհրաբյան

  Աշխատանքային վեճերի լիակատար քննության սկզբունքը | Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 33-44 էջ |

  Егиазарян М. Р., Мартиросян А.Р., Петросян Г.К.

  Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе | Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37

  Ղարիբյան Գ. Ա., Պետրոսյան Գ.Կ.

  Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, N 1 /106/,էջ 148-152

  Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ. Կ. Պետրոսյան

  Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 148-152 |