ՀՐԱՉԻԿ ՂԱԶԱՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1958 - 1963 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1963 - 1966 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Փիլ. գիտ. Թեկնածու, «Սիմեոն Ջուղայեցու փիլիսոփայական հայացքները», 1967թ., Երևանի պետական համալսարան
Փիլ. Գիտ. դոկտոր «XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն», 1984թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1971 թ-ին Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դոցենտ
1978 թ-ին նույն ամբիոնի պրոֆեսոր
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան
2005 -2009 թթ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ փիլիսոփայության պատմություն, Նոր շրջանի փիլիսոփայության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ փիլիսոփայության և մշակույթի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
013 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ

Պարգևներ
ՀՍՍՀ Գերագույն Խորհրդի պատվոգիր
ԵՊՀ ոսկե 2 հուշամեդալ

ՀՐԱՉԻԿ ՂԱԶԱՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Мирзоян Г. К., Гончар. Н. А.

Почему суд по факту геноцида армян Турция призывает доверить историкам | издательство ЕГУ, Ереван, 2012, 69 с.

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը | Մենագրություն, Երևան, 2006, 125 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի | Մենագրություն, Երևան, 2001, 271 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն | Մենագրություն, Երևան, 1983, 434 էջ
 

Հոդված/Article

Հրաչիկ Միրզոյան

Նարեկացու Մատյանի ներքին կառուցվածքի հիմնախնդիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 35-46 |

Հրաչիկ Միրզոյան

Ավետիս Երևանցի. վաճառակա՞ն, թե՞ տպագրիչ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-18 |

Հ. Միրզոյան

Ոսկան Երևանցու ինքնակենսագրությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 43-53 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Ուսուցիչը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 57-60 |

Грачик Мирзоян

К прочтению "Книги" Нарекаци (Նարեկացու «Մատյանի» ընթերցման շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 17-25 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  Տեսնել բոլորը