ՀՐԱՉԻԿ ՂԱԶԱՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1958 - 1963 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1963 - 1966 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Փիլ. գիտ. Թեկնածու, «Սիմեոն Ջուղայեցու փիլիսոփայական հայացքները», 1967թ., Երևանի պետական համալսարան
Փիլ. Գիտ. դոկտոր «XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն», 1984թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1971 թ-ին Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դոցենտ
1978 թ-ին նույն ամբիոնի պրոֆեսոր
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան
2005 -2009 թթ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ փիլիսոփայության պատմություն, Նոր շրջանի փիլիսոփայության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ փիլիսոփայության և մշակույթի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
013 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ

Պարգևներ
ՀՍՍՀ Գերագույն Խորհրդի պատվոգիր
ԵՊՀ ոսկե 2 հուշամեդալ

ՀՐԱՉԻԿ ՂԱԶԱՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Мирзоян Г. К., Гончар. Н. А.

Почему суд по факту геноцида армян Турция призывает доверить историкам | издательство ЕГУ, Ереван, 2012, 69 с.

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը | Մենագրություն, Երևան, 2006, 125 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի | Մենագրություն, Երևան, 2001, 271 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն | Մենագրություն, Երևան, 1983, 434 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

Սիմեոն Ջուղայեցի | Մենագրություն, Երևան, 1971, 235 էջ
 

Հոդված/Article

Հրաչիկ Միրզոյան

Ո՞վ է Գրիգոր Նարեկացուն վերագրված ճառի հեղինակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 3-13 |

Հրաչիկ Միրզոյան

Նարեկացու հասցեին հնչած բամբասանքների քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 59-74 |

Հրաչիկ Միրզոյան

Ինչո՞ւ կամ ինչի՞ց է վիրավորված Նարեկացին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 12-23 |

Հրաչիկ Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացու ծննդյան թվականի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 47-60 |

Հրաչիկ Միրզոյան

Մատյանում բեկ արմատով բառերի գործածության քննություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 14-28 |

Հրաչիկ Միրզոյան

Նարեկացու Մատյանի ներքին կառուցվածքի հիմնախնդիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 35-46 |

Հրաչիկ Միրզոյան

Ավետիս Երևանցի. վաճառակա՞ն, թե՞ տպագրիչ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-18 |

Հ. Միրզոյան

Ոսկան Երևանցու ինքնակենսագրությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 43-53 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Ուսուցիչը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 57-60 |

Грачик Мирзоян

К прочтению "Книги" Нарекаци (Նարեկացու «Մատյանի» ընթերցման շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 17-25 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Արդյո՞ք եղել են հակահակոբյան ժողովներ (հնատիպ սկզբնաղբյուրների քննական վերլուծություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 138.1, Երևան 2012թ., էջ 14-45 |

Грачик Мирзоян

Перечитивая Григора Нарекаци. Беседу вела Татьяна Геворкян (Վերընթերցելով Գրիգոր Նարեկացուն: Զրույցը վարեց Տ. Գևորգյանը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 65-79 |

Грачик Мирзоян, Наталия Гончар

Почему суд по факту Геноцида армян Турция призывает доверить историкам (Ինչու է Թուրքիան կոչ անում Հայոց ցեղասպանության դատը վստահել պատմաբաններին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 23-62 |

Грачик Мирзоян, Наталия Гончар

Азербайджанская версия истории национальной литературы в критическом рассмотрении (Ազգային գրականության պատմության ադրբեջանական տարբերակը քննական դիտարկմամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 40-59 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Ստեփանոս Դաշտեցու անտիպ «Զրույց - բանավեճերը» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 113-138 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Պատմաբանասիրական դիտողություններ Նարեկացուն վերագրված ճառի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 37-48 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացին և հայ առակագրությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 77-89 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկացու լեզվական ազդեցությունը հետագա դարերի հայ մատենագրության վրա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 109-132 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկացու «Ի սուրբն Յակոբ» ներբողի գրության ժամանակի հարցը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 63-80 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկացու հավատո հանգանակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 81-92 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկացու բառաշխարհը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 85-114 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Աղոթագի՞րք, թե՞ «մատեան ողբերգութեան» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 71-82 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 67-84 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացի և Գրիգոր Տղա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 83-94 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկի կառուցվածքի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 73-90 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկացու առեղծվածը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 91-112 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկի ծածկագրությունների վերլուծության փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 67-84 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերը «Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» երկի հեղինակ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 93-106 |

Հր. Ղ. Միրզոյան

Հայ բառարանագրության չգնահատված հուշարձան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 129-142 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Արդյո՞ք ամբողջական աշխատություն է «Պատճառ սահմանաց գրոցն»-ը (տպագրվում է հեղինակի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 73-91 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Монтескье об армянах (Մոնտեսքյոն հայերի մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 42-47 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Ստեփանոս Դաշտեցու առաջին «Զրույց-բանավեճը» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 89-100 |

Г. К. Мирзоян

Вопрос о взаимоотношении души и тела в армянской философии XVII в. (Հոգու և մարմնի փոխհարաբերության հարցը XVII դ. հայ փիլիսոփայության մեջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 113-117 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նորայայտ փաստեր Գրիգոր Տղայի կեանքի եւ գործունեութեան մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 77-88 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Ստեփանոս Դաշտեցու պատմամշակոլթային արժեքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 106-119 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հայ-իրանական մշակութային համագործակցության պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 89-97 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

18-րդ դարի մի անտիպ գրախոսություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 111-117 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Ջուղայեցու «Քերականութիւն»-ը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (79), Երևան 1993թ., էջ 102-125 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Ջուղայեցու «Համառօտ տրամաբանութիւն» աշխատությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 103-120 |

Г. К. Мирзоян

Историко-филологические заметки о литературном наследии Степаноса Даштеци (Ստեփանոս Դաշտեցու գրական ժառանգությունը (պատմաբանասիրական դիտողություններ)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 41-49 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Անկյուրացու մատենագրական ժառանգությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 47-55 |

Հ. Միրզոյան

Արիստոտելի «Մետաֆիզիկայի» հայերեն թարգմանության ու մեկնության հարցի շուրջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 83-92 |

Հ. Միրզոյան

Հայ փիլիսոփայական մտքի անցյալի ընդհատված ավանդույթների վերականգնումը XVII դարում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 100-115 |

Հ. Միրզոյան

Հովհաննես Ջուղայեցու «Գիրք սրբազնագործութեան» երկի տպագրության շուրջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (42), Երևան 1980թ., էջ 58-68 |

Ա. Մադոյան, Հր. Միրզոյան

Դավիթ Անհաղթի «Սահմանաց գրքի» անանուն մեկնությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (40), Երևան 1980թ., էջ 115-159 |

Հր. Միրզոյան

Սիմեոն Զուղայեցի և Ոսկան Երևանցի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (36), Երևան 1978թ., էջ 186-192 |