ՀՐԱՉԻԿ ՂԱԶԱՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1958 - 1963 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1963 - 1966 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Փիլ. գիտ. Թեկնածու, «Սիմեոն Ջուղայեցու փիլիսոփայական հայացքները», 1967թ., Երևանի պետական համալսարան
Փիլ. Գիտ. դոկտոր «XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն», 1984թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1971 թ-ին Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դոցենտ
1978 թ-ին նույն ամբիոնի պրոֆեսոր
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան
2005 -2009 թթ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ փիլիսոփայության պատմություն, Նոր շրջանի փիլիսոփայության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ փիլիսոփայության և մշակույթի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
013 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ

Պարգևներ
ՀՍՍՀ Գերագույն Խորհրդի պատվոգիր
ԵՊՀ ոսկե 2 հուշամեդալ

ՀՐԱՉԻԿ ՂԱԶԱՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Мирзоян Г. К., Гончар. Н. А.

Почему суд по факту геноцида армян Турция призывает доверить историкам | издательство ЕГУ, Ереван, 2012, 69 с.

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը | Մենագրություն, Երևան, 2006, 125 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի | Մենագրություն, Երևան, 2001, 271 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն | Մենագրություն, Երևան, 1983, 434 էջ
 

Հոդված/Article

Հ. Ղ. Միրզոյան

Պատմաբանասիրական դիտողություններ Նարեկացուն վերագրված ճառի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 37-48 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացին և հայ առակագրությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 77-89 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկացու լեզվական ազդեցությունը հետագա դարերի հայ մատենագրության վրա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 109-132 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկացու «Ի սուրբն Յակոբ» ներբողի գրության ժամանակի հարցը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 63-80 |

Հ. Ղ. Միրզոյան

Նարեկացու հավատո հանգանակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 81-92 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  Տեսնել բոլորը