Լևոն Հարությունի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԲՈՒՀ - Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 1964 - 1969 թթ.
Ասպիրանտուրա - ՀԽՍՀ ԳԱ, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1972 - 1975 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - Անալիտիկ j-ձգող մատրից ֆունկցիաներ և Շուրի խնդիրը 1985, ՀԽՍՀ ԳԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1977 թթ. գիտ.աշխատող, ՀԽՍՀ ԳՏԻ ԳՀԻ
1977 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարանի դասախոս
1985 թ-ից մինչ այսօր դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, Բազմությունների տեսություն, Բազմաչափ անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոմենտների պրոբլեմ, դասական ինտերպոլացիոն խնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

Լևոն Հարությունի Գալստյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, I և II հատոր, 2-րդ հրատարակություն, 2004 թ., յուր. 270 էջ

Մ. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Ա. Հակոբյան, Վ. Մուսոյան, Մ. Պողոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ

Ա. Մ.Հակոբյան, Մ. Պ. Պողոսյան, Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Վ.Խ. Մուսոյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, հ. 1, 2003թ., 260 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Л.А.Галстян, В. К.Дубовой

Об одном обобщении интерполяционной проблемы Шура | Известия АН Арм ССР, математика, ХXV, N2, ст.171-181