Լևոն Հարությունի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԲՈՒՀ - Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 1964 - 1969 թթ.
Ասպիրանտուրա - ՀԽՍՀ ԳԱ, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1972 - 1975 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - Անալիտիկ j-ձգող մատրից ֆունկցիաներ և Շուրի խնդիրը 1985, ՀԽՍՀ ԳԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1977 թթ. գիտ.աշխատող, ՀԽՍՀ ԳՏԻ ԳՀԻ
1977 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարանի դասախոս
1985 թ-ից մինչ այսօր դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, Բազմությունների տեսություն, Բազմաչափ անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոմենտների պրոբլեմ, դասական ինտերպոլացիոն խնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

Լևոն Հարությունի Գալստյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Հ. Գալստյան

Բարձրագույն մաթեմատիկա Մաս II | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 118 էջ, Հայաստան, Երևան

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | առաջին մաս, երրորդ հրատ., Երևան 2007

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, I և II հատոր, 2-րդ հրատարակություն, 2004 թ., յուր. 270 էջ

Մ. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Ա. Հակոբյան, Վ. Մուսոյան, Մ. Պողոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ

Ա. Մ.Հակոբյան, Մ. Պ. Պողոսյան, Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Վ.Խ. Մուսոյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան, հ. 1, 2003թ., 260 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | Երևան, 1-ին հրատարակություն, II հատոր 1998 թ., 260 էջ

Ռաֆայելյան Ս., Տոնոյան Գ., Անտոնյան Ս., Գալստյան Լ.

Մաթեմատիկայի քննական առաջադրանքների տարբերակներ | Դասագիրք, Երևանի Պետական Համալսարան, 1990
 

Հոդված/Article

Л.А.Галстян, В. К.Дубовой

Об одном обобщении интерполяционной проблемы Шура | Известия АН Арм ССР, математика, ХXV, N2, ст.171-181