Մարիամ Աշոտի Շահինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2007: Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1991 - 2001: Ապարանի ֆիզմաթ միջնակարգ դպրոց, Ապարան

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Կրտսեր գիտաշխատող
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Միլիմետրային ալիքների in vitro և in vivo ներգործության ուսումնասիրությունը որոշ կենսահամակարգերի վրա», 2012, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային գործունեություն
2006 - 2007: ԵՊՀ «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» ԳՀԼ, Ավագ լաբորանտ
01.09.2007 - 31.12.2007: «Կառուցվածքային կենսաֆիզիկայի» միջֆակուլտետային ԳՀԼ, Ավագ լաբորանտ
2007 - այսօր: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Ավագ լաբորանտ
01.09.2012 - այսօր: ԵՊՀ «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» ԳՀԼ, Կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
ՄՄ ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա, ԴՆԹ-ի և ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսների թերոդինամիկ պարամետրերի ուսումնասիրությունները

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2015թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 2015-17: 15T-IF 105

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

m.shahinyan@ysu.am

Մարիամ Աշոտի Շահինյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

Մ. Ա. Շահինյան , Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ռ. Դարբինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
 

Հոդված/Article

Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ա. Թորոսյան, Ա. Թ. Կարապետյան

Effect of millimeter range electromagnetic waves on complex-formation of ethidium bromide and Hoechst 33258 with DNA (Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ էթիդիումի բրոմիդի և Hoechst 33258-ի կոմպլեքսագոյացման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 125-131 |

Մ. Ա. Փարսադանյան, Մ. Ա. Շահինյան, Ա. Պ. Անտոնյան

Study of methylene blue interaction with synthetic polynucleotide poly(rA)-poly(rU) (Սինթետիկ պոլինուկլեոտիդ poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 112-117 |

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019թ․, 146 էջ

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU) | Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan

Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Marieta S. Mikaelyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Density of erythrocytes in suspension under the effect of millimeter electromagnetic waves | International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 55

Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on erythrocyte suspension | International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 70

Poghos Vardevanyan, Vitali Kalantaryan, Mariam Shahinyan, Marina Parsadanyan, Mareta Mikaelyan

The effect of electromagnetic waves with extremely high frequencies and low intensity on human albumin solution | The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309, 2016, p. 465-466

Вардеванян П. О., Парсаданян М. А., Шагинян М. А., Микаелян М. С.

Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на конформационные свойства сывороточного альбумина человека | Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Международная научная конференция, 2016, стр. 55-57

A. T. Karapetian, Y. S. Babayan, M. A. Shahinyan

Thermostability of irradiated DNA complexes with antitumor compound mitoxantrone | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, p. 21
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը