Մարիամ Աշոտի Շահինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2007: Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1991 - 2001: Ապարանի ֆիզմաթ միջնակարգ դպրոց, Ապարան

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Կրտսեր գիտաշխատող
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Միլիմետրային ալիքների in vitro և in vivo ներգործության ուսումնասիրությունը որոշ կենսահամակարգերի վրա», 2012, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային գործունեություն
2006 - 2007: ԵՊՀ «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» ԳՀԼ, Ավագ լաբորանտ
01.09.2007 - 31.12.2007: «Կառուցվածքային կենսաֆիզիկայի» միջֆակուլտետային ԳՀԼ, Ավագ լաբորանտ
2007 - այսօր: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Ավագ լաբորանտ
01.09.2012 - այսօր: ԵՊՀ «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» ԳՀԼ, Կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
ՄՄ ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա, ԴՆԹ-ի և ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսների թերոդինամիկ պարամետրերի ուսումնասիրությունները

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2015թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 2015-17: 15T-IF 105

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

m.shahinyan@ysu.am

Մարիամ Աշոտի Շահինյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

Մ. Ա. Շահինյան , Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ռ. Դարբինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
 

Հոդված/Article

Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ա. Թորոսյան, Ա. Թ. Կարապետյան

Effect of millimeter range electromagnetic waves on complex-formation of ethidium bromide and Hoechst 33258 with DNA (Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ էթիդիումի բրոմիդի և Hoechst 33258-ի կոմպլեքսագոյացման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 125-131 |

Մ. Ա. Փարսադանյան, Մ. Ա. Շահինյան, Ա. Պ. Անտոնյան

Study of methylene blue interaction with synthetic polynucleotide poly(rA)-poly(rU) (Սինթետիկ պոլինուկլեոտիդ poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 112-117 |

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019թ․, 146 էջ

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU) | Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan

Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A. V. Nerkararyan, M. A. Shahinyan, M. S. Mikaelyan, P. O. Vardevanyan

Influence of electromagnetic waves with extremely high frequencies on rat blood plasma surface tension | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 37-38 pp.

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, M. A. Shahinyan, M. A. Parsadanyan, M. S. Mikaelyan

Effect of millimeter diapason electromagnetic irradiation on albumin denaturation | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 41-42 pp.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը