Մհեր Սոսի Մարտիրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990-1995թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1995-1998թթ., Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Անալիտիկ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերով մոտարկվող ֆունկցիաների երկօրթոգոնալ վերլուծություններ», Երևանի պետական համալսարան, 1999թ.

Աշխատանքային փորձ
2005թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1998 - 2005թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի ասիստենտ
1996-1998թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Բազմությունների տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոմպլեքս անալիզ
Արագ մոտարկումներ, տրամագծեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

Մհեր Սոսի Մարտիրոսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Ա. Հակոբյան, Վ. Մուսոյան, Մ. Պողոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

Ա. Մ.Հակոբյան, Մ. Պ. Պողոսյան, Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Վ.Խ. Մուսոյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ

Մհեր Սոսի Մարտիրոսյան

Եռանկյան անհավասարության շրջումը R^n-ում | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 38 (2003), no. 4, pp. 56-61
 

Հոդված/Article

Մ. Մարտիրոսյան, Ա. Դարբասյան, Ա. Կարապետյան, Ա. Մանուչարյան, Ս. Շահինյան, Ռ. Վարդանյան

Թվային հաջորդականության տեսության թեորեմների և խնդիրների համակարգչային մոդելներ | Բնագիտությունը 21-րդ դարում, Համահայկական II կրթական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 136-137, 2009թ.

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Սահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների միջոցով ամբողջ ֆունկցիաները մոտարկելու արագության մասին | Integral Transforms and Special Functions, Volume 19, Number 8, pp. 585-590 (6), Publisher: Taylor and Francis Ltd., August 2008

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Հիլբերտյան տարածություններում երկրաչափական պրոգրեսիայով նվազող Կոլմոգորովի n−տրամագծերի մասին | Abstracts of International Conference “Harmonic Analysis and Approximations IV”, Tsahkadzor, Armenia, pp. 90–91, 2008

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Էքսպոնենտերի բազմությունների Կոլմոգորովի տրամագծերի մասին | Mathematical Notes, Vol. 83, pp. 279-280, 2008.

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

q-սահմանափակ համակարգեր. ընդհանուր մոտեցում Ֆիշեր-Միչելիի և Բեռնշտեյն-Ուոլշի տիպի խնդիրներին | Lobachevskii J. Math., 25, pp. 197–216, 2007

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Էքսպոնենտերի որոշ թաղանթների անալիտիկ ներկայացում | Proceedings of International Conference AMADE-2006, Minsk, Belarus, p. 83, 2006

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

q-սահմանափակ համակարգեր. ընդհանուր մոտեցում Ֆիշեր-Միչելիի և Բեռնշտեյն-Ուոլշի տիպի խնդիրներին | Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation III”, Tsahkadzor, Armenia, p. 57, 2005

Մ. Ս. Մարտիրոսյան

Равномерное суммирование биортогональных разложений по неполным системам рациональных функций в пространствах Харди (Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների հավասարաչափ գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի Հարդիի տարածություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 35-41 (ռուսերեն) |

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Մոտարկում Դիրիխլեի բազմանդամներով. հավասարաչափություն և արագություն | Journal of Contemporary Math. Anal., 39 (2004), no. 3, pp. 58-65

Մհեր Սոսի Մարտիրոսյան, Վ. Խ. Մուսոյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարում` ըստ սահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների ոչ լրիվ համակարգերի | Complex Analysis, Differential Equations and Related Topics, Proceeding of the ISAAC Conference of Analysis, Editors: Barseghyan G., Ghazaryan H., Nersessian A., Armenian National Academy of Sciences, pp. 195-204, 2004

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Սամարչյան

Եռանկյան անհավասարության շրջումը R^n-ում | Abstracts of International Conference Mathematics in Armenia. Advances and Perspectives, Tsahkadzor, Armenia (2003), pp. 60-61

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Վ. Խ. Մուսոյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարում` ըստ անսահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների ոչ լրիվ համակարգերի | ISAAC Conference on Complex Analysis, Differential Equations and Related Topics, Yerevan, p. 44 (2002)

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Դիրիխլեի բազմանդամներով մոտարկվող ֆունկցիաների անալիտիկ շարունակությունը | International Confe-rence‘’Harmonic Analysis and Approximations-2 ’’ Nor-Amberd, 2001

Մ. Ս. Մարտիրոսյան

Суммирование биортогонального разложения по неполной системе рациональных функций в полуплоскости (Երկօրթոգոնալ վերլուծության գումարում կիսահարթությունում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգի Հարդիի տարածություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն) |

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Վ. Խ. Մուսոյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի | Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation”, Nor Amberd (1998), pp. 43-44

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների հավասարաչափ գումարում` ըստ էքսպոնենտների և ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի | Arm NIINTI, 15. 07. 98, Ar. 98 (1998), no. 93-198

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Ֆունկցիաների ներկայացում` ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերով | Journal of Contemporary Math. Anal., 32 (1997), no. 6, pp. 26-34

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Վ. Խ. Մուսոյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծու-թյունների գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի Hp(1 | Հայաստանի ԳԱԱ տեղեկագիր, Մաթեմատիկա, 32, 1997, 5, էջ 27-38