Մուշեղ Մայիսի Հովսեփյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ
1985 - 1988 թթ. ՄՊՀ, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1991 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1991 ՄՊՀ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2002 բանասիրական գիտություններ դոկտոր
2004 դոցենտի գիտական կոչում
2007 պրոֆեսորի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բանասիրական, այնուհետև՝ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
1999 թ-ից 2017 թթ. Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի վարիչ
2017 թ-ից մինչ այժմ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի վարիչ
2001 - 2005 թթ. ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռադիոժուռնալիստիկա, մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հումանիտար և հասարակական գիտություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մասնագիտական գրքի թարգմանություն, «Եվրասիա» հիմնադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԲՈԿ-ի 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ և մրցանակներ
2019 թ. – ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Մուշեղ Մայիսի Հովսեփյան

Ամբիոնի վարիչ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մուշեղ Հովսեփյան

Հայաստանի ռադիոյի պատմություն /1926-2018/ (փաստաթղթեր, ականատեսների վկայություններ) | Ուս. ձեռնարկ: «Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ, 2018թ․, 252 էջ

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստկայի հիմունքներ. պատմություն և տեսություն | Դասախոսություններ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 102 էջ |

Մուշեղ Հովսեփյան

Բանակ-հասարակություն հարաբերությունների իրավական և էթիկական առանձնահատկությունները | Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, երևան, 2012, 5 էջ, 18 - 22

Դավիթ Ալավերդյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան, Վարդուհի Պետրոսյան, Արփինե Հովհաննիսյան, Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս

Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ | «Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ |

Մուշեղ Հովսեփյան

Արտերկրի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում | «TV&R՚»հանդես, N 5, Երևան, 2002 թ., 2 էջ, 4-5

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոշուկայի օրինաչափությունները և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002 թ., 272 էջ

Մուշեղ Հովսեփյան

Հանրապետական ռադիոյի գործունեությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին | «ՙՆոր Դար» հանդես, N 2, Երևան, 2002 թ., 5 էջ, 327-332
 

Հոդված/Article

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոյի ձևավորումը Առաջին հանրապետության տարիներին | Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին: 2018, էջ 148-161 |

Մուշեղ Հովսեփյան, Հարություն Ծատրյան

Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյորւր | Այլընտրանք: 2018, #1, էջ 235-242 |

Հովսեփյան Մ. Մ., Ծատրյան Հ. Զ.

Կրթության դերը քաղաքական իմիջի կերտման համատեքստում | Տարածաշրջան և աշխարհ: 2018, N 3, էջ 51-56 |

Հովսեփյան Մ. Մ.

Հայաստանի հանրային ռադիո. ձևավորումն ու զարգացումը (ուրվագծեր 90-ամյա հոբելյանի առիթով) | Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 167-177 |

Մուշեղ Հովսեփյան

Освещение событий Ереванского тарифного майдана в эфире армянских электронных СМИ | Журналистика в 2015 году, Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы, материалы международной научно-практической конференции, 5-6 февраля 2016г, Москва, стр. 182-183

Մուշեղ Հովսեփյան

Общественный диалог в телерадиовещании Армении | Журналистика в 2014 году, СМИ как фактор общественного диалога, материалы международной научно-практической конференции, 6-7февраля 2015г, Москва, стр. 208-209.

Մ. Հովսեփյան, Դ. Ալավերդյան

Սևանա լճի էկոհամակարգի հիմնախնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում | Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 31-38

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ՀՀ-ում և Սփյուռքում գործող ռադիոընկերությունների օրինակով) | ՀՀ ԳԱԱ հասարակագիտական գիտությունների, Երևան, 2014, 3(642), 9 էջ, էջ 265-273

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոն Հայաստանի Հանրապետությունում | ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 6 էջ, 778 - 783

Մուշեղ Հովսեփյան

Հեռուստատեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 4 էջ, 783 - 786

Մուշեղ Հովսեփյան

Մայրենիի պահպանման և մատուցման առանձնահատկությունները ՀՀ հեռուստաեթերում | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, 2012, 5 էջ, 99 - 104

Մուշեղ Հովսեփյան

Հայաստանյան ռադիոշուկայի ձեռքբերումներն ու հեռանկարները | ԻԻՀ պետական հեռուստառադիոընկերություն, Գիտական աշխատանքների ժողովածու, Թեհրան, 2011, (պարսկերեն), 8 էջ, 549-556

Մուշեղ Հովսեփյան

Ժամանակակից մեդիակրթությունը և հայաստանյան հեռուստառադիոոլորտը | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ի, Երևան, 2010, 8 էջ, 56-63

Մուշեղ Հովսեփյան

ՀՀ հանրային ռադիո օարալեզու հաղորդումները | ԻԻՀ պետական հեռուստատեսության և ռադիոյի «Հեռուստատեսությունը և ռադիոն ԻԻՀ-ում» տեսական ամսագիր, N10, Թեհրան, 2010, (պարսկերեն), 8 էջ, 79-86

Մուշեղ Հովսեփյան

ՀՀ բանակը հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմների համապատկերում | Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ժ, Երևան, 2009, 11 էջ, 91-102

Մուշեղ Հովսեփյան

The Peculiarites and trends of the Development of Radio Market in Armenia: digital radio ahead | 2-nd international Radio Forum, Iran, Tehran, 2009, p. 1 (119)

Մուշեղ Հովսեփյան

Деятельность журналиста в чрезвычайных ситуациях (посвящена 20-й годовщине Спитакского землетрясения) | Международная научная конференция , РАУ, Ереван, 2009, 6 стр., 230-235

Մուշեղ Հովսեփյան

Էլեկտրոնային լրատվամիջոցների արդի փուլի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, Հ.1, 2008, 10 էջ, 38-48

Մուշեղ Հովսեփյան

Особенности электронных СМИ постсоветского периода (на примере Армении) | Сборник научных статьей, РАУ, Ереван, Т.2, 2008, 7 стр., 255-261

Մուշեղ Հովսեփյան

Переход и вредрения цифрового ТВ и радиовещания в РА | Сборник научных статьей, годичная конференция, 28 ноября до 2 декабря 2006г., социально-гуманитарные науки, Ереван, РАУ «ռուսերեն), 2007 г., 7 стр., 429-435

Մուշեղ Հովսեփյան

Հեռուստառադիոոլորտի լիցենզավորումը ՀՀ-ում | «Ժուռնալիստ» (տեսության և պրակտիկայի հարցեր), պրակ Ը, Երևան, 2007, 16 էջ, 14-30

Մուշեղ Հովսեփյան

Հայաստանի հանրային ռադիոյի հիմնադրումը | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, N 2, 2006թ. ,10 էջ, 117-127

Մուշեղ Հովսեփյան

Բանակ և տեղեկատվություն | Արևելագիտության հարցեր, հ. VI, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006 թ., 10 էջ, 103-112

Մուշեղ Հովսեփյան

Лизензирование телерадиовещания в Республике Армения | журналистики» материалы 5-й международной научно-практической конференции факультета журналистики Санкт-Петербургского университета, 6-7 декабря, Санкт-П. (ռուսերեն), 2005 г., 6 стр., 130-136

Մուշեղ Հովսեփյան

Երկրորդ հանրապետության ռադիոկայանի հիմնադրումը | «ՙԻ սկզբանէ էր բանն», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004 թ., 10 էջ, 96-106

Մուշեղ Հովսեփյան

Мониторинг и лицензирование телерадиообластей в Республике Армения | Актуальные проблемы журналистики. Региональные СМИ, материалы международной научно-практической конференции 11-12 ноября 2004 г.- Ереван (ռուսերեն), 2004 г., 3 стр. 49-51

Մուշեղ Հովսեփյան

Лицензирование телерадиообластей в Республике Армения | “Журналистика-2004», материалы 6-й международной научно-практической конференции посвещенной 60-летию факультета журналистики БГУ (2-3 декабря) - Минск (ռուսերեն), 2004 г., 6 стр., 235-237

Մուշեղ Հովսեփյան

Peculiarities and Trends of Development of Radio Market in Armenia | Journalism in Armenia: Contemporari issues and chaiienges, internationai confertence materials, Yerevan (անգլերեն), 2003, 6 page, 74-79

Մուշեղ Հովսեփյան

Լրագրողը արտակարգ իրավիճակներում (ծրագիր) | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Ե., Երևան, 2003, 5 էջ. 196-200

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստիկա (ծրագիր) | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Ե., Երևան, 2003, 10 էջ, 60-70

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոշուկայի զարգացման միտումները ՀՀ-ում | «Ժուռնալիստ» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Դ, Երևան, 2003 թ., 10 էջ, 60-70

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոշուկայի ձևավորման և զար•ացման ժամանակակից միտումները Հայաստանում | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Գ., Երևան, 2002թ., 10 էջ, 3-12

Մուշեղ Հովսեփյան

Օրենսդրական դաշտի կարգավորման առանձնահատկությունները հանրապետական ռադիոշուկայում | «Կանթեղ» հանդես, N 1, Երևան, 2002 թ., 12 էջ, 103-115

Մուշեղ Հովսեփյան

Հայաստանի մասնավոր ռադիոկայանների հեղինակային հաղրոդաշարերը և ծրագրերը | «Կանթեղ» հանդես, N 3, Երևան, 2002 թ., 9 էջ, 13-22

Մուշեղ Հովսեփյան

Զինվորական թեմատիկան հանրային և մասնավոր ռադիոծրագրերում | «ՙՀայկական բանակ» հանդես, N 3, Երևան, 2002թ., 7 էջ, 75-82

Մուշեղ Հովսեփյան

Радиорынок Армении /Откуда и куда путь держим | Журнал "Журналист" , N 11, РФ, Москва (ռուսերեն), 2002 г., 3 стр., 39-42

Մուշեղ Հովսեփյան

Специфика функционирования радиорынка в Республике Армения | Журнал "Аспекты", N 7-8, РФ,Воронеж (ռուսերեն), 2002 г., 4 стр., 13-17

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ (ծրագիր) | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001, 4 էջ, 203-206

Մուշեղ Հովսեփյան

Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ (ծրագիր) | Ուսումնական ծրագրեր՚, Երևանի մամուլի ակումբ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2002, 6 էջ, 50-56

Մուշեղ Հովսեփյան

Հայաստանի հանրային ռադիոյի ժամանակակից փուլը | «ՙԺուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001 թ., 10 էջ, 66-75

Մուշեղ Հովսեփյան

Արտակարգ իրավիճակների դասակարգումը | «Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001թ., 9 էջ, 41-49

Մուշեղ Հովսեփյան

Երաժշտական հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում | «TV&R» հանդես, N 1-2, Երևան, 2001 թ., 2 էջ, 6-7

Մուշեղ Հովսեփյան

Մանկապատանեկան հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում | «TV&R» հանդես, N 3-4, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 7-8

Մուշեղ Հովսեփյան

ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը սկսեց իրգ•ործունեությունը | «Վարկանիշ» ամսագիր, N 1, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 10-11

Մուշեղ Հովսեփյան

Սփյուռքի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը Հայաստանի հանրապետական ռադիոյում | «Էջմիածին» հանդես, N 12, Էջմիածին, 2001թ., 6 էջ, 5-6
 

Թեզիս/Thesis

М. М. Овсепян

Освещение "Бархатной революции" СМИ и интернет-ресурсами республики Армении | Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия. 2019, стр. 498-499

М. М. Овсепян

Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения | Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111

Мушег Овсепян

Телерадиокомпании Армении в условиях рынка | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 277