Նարինե Հայկի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավաբանի որակավորում
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2010 թ-ին Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց
2009 թ-ին Երևանի պետական համալսարան, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց հոգեբանություն մասնագիտությամբ
2006 - 2007 թթ. դեկտեմբեր - փետրվար ՄԻԺԻ «Կրթության դերը աղքատության հաղթահարման գործընթացում» թեմայով քաղաքացիական դասընթաց, Երևան

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2008 թ-ից առ այսօր ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Մանկավարժության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Մանկավարժական հոգեբանության դասախոս
2008 - 2009 թթ. ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը կից Իրավաբանական ինստիտուտ ՊՈԱԿ, Իրավաբանական ֆակուլտետ, Իրավաբանական հոգեբանության և ուղղիչ դաստիարակչական հոգեբանության դասախոս
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս
2007 - 2008 թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «ՈԻրարտու» համալսարան, Իրավաբանական հոգեբանության դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Հոգեբանության պատմություն, Հոգեկան գործընթացների պրակտիկում, Հոգեբանական պրակտիկում, Իրավաբանական հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրավաբանական հոգեբանություն, Դատական հոգեբանություն, Ուղղիչ պենիտենցիար հոգեբանություն, Կրիմինոլոգիա, Մանկան հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Նարինե Հայկի Պետրոսյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Hayrapetyan D., Petrosyan N.

Perception of work in Different religious systems | «Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #2 (5), 2019թ., էջ. 3-9 |

Պետրոսյան Ն. Հ.

Դատապարտյալների հաղորդակցման առանձնահատկություններն ու բնորոշ ձևերը | «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 149-152

Պետրոսյան Ն. Հ.

Անձի քրեականացման գործընթացի հոգեբանական կանխարգելման արդիականությունը | «Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 47-49