Նազիկ Կարապետի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանա-գերմանական բաժին (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն)
1983 - 1987 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն` մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական հայացքները», 1989, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Դոկտորական – «Հայ կրթական գործը սփյուռքում», 2002, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1989 թթ. Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ֆրանսերեն լեզվի և մանկավարժության դասախոս
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
1993 - 2005 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2005 թ-ից ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր
1996 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ

Միջազգային փորձ և համագործակցություն
1994 թ. ԱՄՆ, Կալիֆորնիայի նահանգ, Լոս Անջելեսի պետական համալսարան (UCLA) 4 ամիս դասախոսություններ
1998 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Հայագիտական բարձրագույն հիմնարկ, 4 ամիս, դասախոսություններ
1999 թ. Սիրիա, Հալեպ, Հալեպի հայագիտական կենտրոն, 4 ամիս, դասախոսություններ
2000 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտ, մասնակցություն միջազգային գիտաժողովին
2001 թ. Իրան, Թեհրան, ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, 1 ամիս, դասախոսություններ
2002 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Մանկավարժության կոնֆերանս
2009 թ. Անգլիա, Լոնդոն, մասնակցություն «Կրթության որակի ապահովում» միջազգային թրեյնինգներին:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, Սոցիալական մանկավարժություն, Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Կրթության կառավարման հիմունքներ, Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն, Բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի կառավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանություն, մարդու իրավունքներ, ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկա, երջանկության մանկավարժություն, մանկավարժական վալեոլոգիա, համեմատական մանկավարժություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Soros - ի 2007 թ. «Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն» դրամաշնորհին (թիմի անդամ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ - ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի գիտխորհրդի նախագահ
ԵՊՀ մեթոդխորհրդի անդամ
ԵՊՀ - ում գործող ԲՈՀ - ի գիտական աստիճաններ շնորհող մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
«Մանկավարժական միտք» գիտա - մեթոդական հանդեսի գլխավոր խմբագիր
«Կրթության զարգացում» ՀԿ - ի նախագահ

Պարգևներ
2009 թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ վարչապետի «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ նախագահի կողմից «ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի» կոչում
2016 թ.-ին՝ ԵՊՀ Ոսկե մեդալ,
2016 թ.-ին՝ Երևանի Պատվավոր մանկավարժի հուշամեդալ:

nazik.harutyunyan@ysu.am

Նազիկ Կարապետի Հարությունյան

Կենտրոնի տնօրեն, ամբիոնի վարիչ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հարությունյան Ն. Կ., Ղազարյան Ա. Փ., Ղուկասյան Լ. Հ.

Սոցիալական մանկավարժություն | ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 336 էջ

Арутюнян Н. К., Варданян И. К., Акопян Н. Р., Антанесян С. С., Антонян М., Антипин Л. Н., Бажаева Т. С., Бойко С. В., Аветисян П. С., Айрапетян Э., Булатецкая А. Ю., Быстрянцев С. Б., Гаврилов Л. Б., Гаврилова М. Ю., Галикян Г. Э., Дроздова И. А., Калантарян Э., Кожемякина А. В., Конькова В. Н., Кравцова В. Л., Кравченко С. К., Крупышева Т. С., Кубеев Е. К., Кудрявцева И. А., Лавров E. А., Ламанова Л. А., Магомедова А. М., Магрупова З. М., Максудян А. Р., Мелконян Н. А., Михайлова И. Н., Мкртичян А. Е., Морозова М. А., Мухина М. А., Ненастьева Е. В., Паремузян Н. Г., Пахолкова Е. В., Пашкова К. М., Плюснина В. Н., Поклонцева Л. Н., Розова Л. Е., Савчук Д. А., Сухарева Л. М., Сушкова О. В., Сычева Т. Д., Токмаджян З., Удахина И. С., Ульянова Л. В., Фатхуллин Ю. А., Хавроничев В. И., Хавроничева Н. А., Хачатрян А. Г., Черницкая А. Л., Шилова К. Ю., Шилова О. М., Шитикова Е. В.

Образование, культура и ценностные ориентации современного мира | Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.

Ն. Հարությունյան, Լ. Հայրապետյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ղազարյան, Ա. Աշիկյան, Վ. Բաղդասարյան, Ա. Խլոպուզյան

ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին | Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ

Ն.Կ. Հարությունյան

Հայ մանկավարժ կաթողիկոսները | Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2012, 104 էջ

Ն.Կ. Հարությունյան, Ա. Վ. Աբրահամյան , Ս. Շ. Մկրտչյան

Հայ մանկավարժական հանրագիտարան | Հանրագիտարան, Գիրք Բ, Հայ մանկավարժական մամուլ, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2010թ., 201 էջ

Հարությունյան Ն., Վաղարշյան Ա. , Հովհաննիսյան Ա., Ղազինյան Գ.

Հասարակագիտություն 9 | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ

Գ. Ղազինյան, Ս. Պետրոսյան, Ա. Վաղարշյան, Տ. Թովմասյան, Ն. Հարությունյան, Ս. Խաչատրյան

Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների | Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ

Ն.Կ. Հարությունյան, Ա.Վ. Աբրահամյան , Մ.Մ. Մանուկյան , Ս.Շ. Մկրտչյան

Հայ մանկավարժական հանրագիտարան | Հանրագիտարան, Գիրք Ա, Հայ մանկավարժության նշանավոր դեմքեր, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2007, 161 էջ

Ն. Կ. Հարությունյան

Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարանի | Առարկայի մեթոդական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007, 120 էջ

Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ

Ն. Հարությունյան

Լիբանանի և Սիրիայի հայկական դպրոցները | Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2002, 345 էջ

Գ. Ղազինյան, Ն. Հարությունյան, Ա. Վաղարշյան

Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք | Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ

Հարությունյան Ն., Վաղարշյան Ա.

Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն | Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2001, 72 էջ

Հարությունյան Ն.Կ., Ստեփանյան Հ.Մ.

Մարդու իրավունքներ | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, Երևան, 2001, 144 էջ

Հարությունյան Ն.

Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն | Դասագրքերի ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2001, 60 էջ

Ն. Կ. Հարությունյան

Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության պետական չափորոշիչ | Հաստատված Կառավարության կողմից, Երևան, 2000, 40 էջ

Н. Арутюнян, Л. Арутюнян

Социальная работа (глава 5) | Учебное пособие, բուհական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Ереван, 1995, 319 ст.

Ն.Կ. Հարությունյան

Առաքել Բահաթրյան (կյանքը և գործը) | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1992, 155 էջ

Ն. Կ. Հարությունյան

Առաքել Բահաթրյանը մայրենի լեզվի ուսուցման մասին | «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 5, էջ 62-64
 

Հոդված/Article

Harutiunyan Nazik, Mkhitaryan Zarine

Pedagogical Futurology: 21st Century Prospects | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 29-32 էջ

Harutiunyan Nazik, Mkhitaryan Zarine

Pedagogical Futurology: 21st Century Prospects | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 29-32 էջ

Harutyunyan Nazik, Vardanyan Irina

Fundamental Principles Of The Pedagogue’s Quality Education | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 175-178 էջ

Арутюнян Назик, Варданян Ирина

Валеологические Основы Педагогики Счастья | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 89-93 էջ

Հարությունյան Նազիկ

Հայաստանի Եվ Բելառուսի Բարձրագույն Կրթության Կառավարման Համեմատական Վերլուծություն | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 80-89 էջ

Арутюнян Назик, Варданян Ирина

Валеологические Основы Педагогики Счастья | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 89-93 էջ

Harutyunyan Nazik, Vardanyan Irina

Fundamental Principles Of The Pedagogue’s Quality Education | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 175-178 էջ

Арутюнян Н. К.

Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога | Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, вып. 3, стр. 185-189 |

Арутюнян На. К.

Антропологические основы педагогики счастья | Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 15-18 |

Варданян И. К., Арутюнян Н. К.

Педагогическая акмеология: поиски 21-го века | Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 40-46 |

Անի Աբրահամյան, Նազիկ Հարությունյան

Անգլիայի կրթության զարգացման պատմությունը 6-ից 11-րդ դարերում | Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2, 271-273 էջ, Հայաստան

Նազիկ Հարությունյան, Աիդա Տիգրանյան

ՀՀ կրթության համակարգը. նպատակը, խնդիրները | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 5-13 էջ |

Նազիկ Հարությունյան, Սուսաննա Խաչատրյան

Բարձրագույն կրթության կառավարման մարտահրավերները | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 338-343 էջ |

Ն. Կ. Հարությունյան, Ա. Կ. Գրիգորյան

Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2015, թիվ 4, էջ 5-8 |

N. K. Harutyunyan, Ա. Ս. Ալեքսանյան

Education in Armenia: from old memories to integration into Europe | Published in the book: Education across Europe - A Visual Conversation. EERA – European Education Research Association, Network, 17 - Histories of Education, Berlin, 2015, P. 19-23

Н. К. Арутюнян

Филоссофские и антропологические основы педагогики счастья | Сборник статьей Международной научно-методической конференции: "Современная образовательная практика и духовные ценности общества", г. Череповец, 18-19 декабря, 2015, с. 116-119

Ն. Կ. Հարությունյան

Երջանկության մանկավարժություն – 21-րդ դարի որոնումներ | «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015, Էջ 105-112

Н. К. Арутюнян

Предпосылки формирования социальной педагогики и перспективы его развития | Материалы международной научной конференции под эгидой премьер-министра РА Тиграна Саркисяна «Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство» Цахкадзор, Армения, 24—29 марта 2014 г., с. 145-149

Ն. Կ. Հարությունյան

Սոցիալական մանկավարժության ձևավորման նախադրյալները և զարգացման հեռանկարները | «Մանկավարժական միտք», 2014, թիվ 1-2, Էջ 5-14

Ն. Կ. Հարությունյան

Կրթության զարգացման և որակավորման խնդիրները | «Մանկավարժական միտք», 2013, N 1-2, Էջ 5-11

Н. К. Арутюнян

Методологические подходы при анализе системы педагогических ценностей | Science and education a new dimension, Humanities and Social Science. I(2), Issue 12, 2013, Hungary, p. 7-10

Ն. Կ. Հարությունյան

Մեծահասակները որպես կրթության սուբյեկտներ | «Մանկավարժական միտք», 2012, № 3-4, էջ 5-11

Ն. Հարությունյան, Տ. Նասիլյան

Առողջ ապրելակերպի գիտելիքների իմացությունը դպրոցում որպես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՎ-ի կանխարգելման կարևոր նախապայման | «Մանկավարժական միտք», 2011, № 3-4, էջ 7-12

Ն. Կ. Հարությունյան

Հարություն Ալամդարյանի դիդակտիկական հայացքները | «Մանկավարժական միտք», 2011, № 1-2, Էջ 241-247

Ն. Կ. Հարությունյան

Մայրենի լեզվի դերը օտար լեզվի լեզվանյութի ընտրության և ուսուցման գործընթացում | «Կանթեղ», 2010, № 3, էջ 241-246

Ն. Կ. Հարությունյան

Հեռավար կրթության որակի ցուցանիշները | «Մանկավարժական միտք», 2010, № 3-4, Էջ 123-127

Ն. Կ. Հարությունյան

Սփյուռքի հայկական դպրոցների ժամանակակից հիմնախնդիրները | «Հայ կրթական գործը սփյուռքում», 2010, № 2, Էջ 5-11

Н. К. Арутюнян

Инновационные процессы в системе управления высшим образованием | Сборник научных трудов ЕГУ, 2010, Стр. 133-137

Ն.Կ. Հարությունյան

Դիստանցիոն կրթության որակի ցուցանիշները | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2010, թիվ 3-4, էջ 123-127

Ն.Կ. Հարությունյան

Խոսութային իրազեկության զարգացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենի մասնագիտական դասընթացում | «Մանկավարժական միտք», Եր., 2009, թիվ 1-2, էջ 76-81

Ն.Կ. Հարությունյան

Բարեփոխումները բարձրագույն կրթության համակարգում բոլոնյան գործընթացի համատեքստում | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2009, թիվ 1-2, էջ 7-12

Ն.Կ. Հարությունյան

Դիստանցիոն ուսուցման ինովացիոն տեխնոլոգիաները | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2009, թիվ 3- 4, էջ 99-103

Ն.Կ. Հարությունյան

Հայ կրթական գործի հասարակական, սոցիալ-մշակութային նախադրյալները սփյուռքում | Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Եր., 2008, թիվ 2, էջ 4-7

Ն.Կ. Հարությունյան

Օտարերկրյա քաղաքացիների բարձրագույն և հետբուհական կրթության կազմակերպման հիմնահարցերը Հայաստանում | Միջազգային կրթական գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2008, էջ 32-34

Ն.Կ. Հարությունյան

Հայաստանի կրթության համակարգի հիմնախնդիրները և «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի գործունեությունը | «Կրթության զարգացում» տարեգիրք, «Զանգակ» հր., Եր., 2008, էջ 6-10

Ն.Կ. Հարությունյան

Դիստանցիոն ուսուցման մեթոդաբանական հիմքերը | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2008, թիվ 4, էջ 27-31

Ն.Կ. Հարությունյան

Կրթության որակի ապահովում | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2007, թիվ 1-2, էջ 7-12

Ն. Կ. Հարությունյան

Կրթությունը և մարդկային զարգացումը | «Կրթության զարգացում» տարեգիրք, Երևան 2006, էջ 6-9

Ն. Կ. Հարությունյան

Մանկավարժական ինովացիաների գիտատեսական, փիլիսոփայական և մանկավարժական հիմքերը | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2006, թիվ1-2, էջ 7-14

Ն. Կ. Հարությունյան

Армянский педагог 19-го века А.Багатрян – признанный деятель дошкольного образования | Тбилиси, Сборник научных трудов, 2006, N 21, Стр. 101-103

Ն. Կ. Հարությունյան

Ժխտումը ֆրանսերենում | «Մանկավարժական միտք», 2005, թիվ 4, էջ 19-22,(ֆրանսերեն)

Ն. Կ. Հարությունյան

Նիկոլ Աղբալյանը սփյուռքում հայ կրթական գործի մշակ | Ն.Աղբալյան-130, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 94-100

Ն. Կ. Հարությունյան

Ա.Բահաթրյանը անձի ձևավորման և համակողմանի դաստիարակության մասին | «Մանկավարժական միտք», 2005, թիվ 2-3, էջ 135-140

Ն. Կ. Հարությունյան

Սփյուռքի հայկական դպրոցների դերը ուծացման դեմ պայքարում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2005,թիվ 3, էջ 59-61

Ն.Կ. Հարությունյան

Հայ մանկավարժության ակունքները (նախամեսրոպյան շրջան) | «Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 1, էջ 77-81

Ն.Կ. Հարությունյան

Ի՞նչ է ուսումնասիրում սոցիալական մանկավարժությունը | «Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 3-4, էջ 77-81

Ն. Կ. Հարությունյան

Ժխտման իմացաբանական դաշտը ֆրանսերենում | «Կանթեղ», Երևան, 2004, թիվ 2, էջ 102-107 (ֆրանսերեն)

Ն. Կ. Հարությունյան

Կրթության կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանում և սփյուռքում | Հայագիտական միջազգային համաժողով, զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2003, էջ 45-46

Ն. Կ. Հարությունյան

Հայ կրթական գործի հասարակական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային նախադրյալները | Գիտական հոդվածաշար, Երևան, 2002, թիվ 1, էջ 30-37

Ն. Հարությունյան

Բեյրութի Մելանքթոն և Հայկ Արսլյան ճեմարանի Նորսիկյան մանկապարտեզը | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 87-95

Ն. Կ. Հարությունյան

Հայ կրթական գործը Լիբանանում | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 220-229

Ն. Կ. Հարությունյան

Դաստիարակության խնդիրները տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2002, թիվ 1-2, էջ 3-7

Ն. Կ. Հարությունյան

Հալեպի Քարեն Եփփե ճեմարանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 183-190 |

Ն. Կ. Հարությունյան

Ֆերահյան վարժարան | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2001, էջ 51-54

Ն. Կ. Հարությունյան

Եկեղեցու դերը սփյուռքի հայ կրթական գործում | Միջազգային գիտաժողով` նվիրված քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին, Երևան, 2001, էջ 56-58

Ն. Կ. Հարությունյան

Բեյրութի Նշան Փալանջյան ճեմարանը | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 6, էջ 176-185

Ն. Կ. Հարությունյան

Մեթոդական և ուսուցչական կադրերի հարցերը Սիրիայի դպրոցներում | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2001, թիվ 3, էջ 109-112

Ն. Կ. Հարությունյան

Ամերիկայի առաջին հայկական դպրոցը. Ֆերահյան վարժարան | Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Շուշիի ռեալական դպրոցի 120-ամյակին, Շուշի-Ստեփանակերտ, 2001, էջ 49-51

Ն. Կ. Հարությունյան

Սիրիայի ազգային վարժարանները | «Մանկավարժական միտք», Երևան, 2001, թիվ 2, էջ 129-133

Ն. Կ. Հարությունյան

Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիբանան, Սիրիա) | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 2, էջ 140-151

Ն. Կ. Հարությունյան

Հայ կրթական գործը Սիրիայում | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 1, էջ 128-136

Ն. Կ. Հարությունյան

Մարդու իրավունքների ուսուցման կարևորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | «Մանկավարժական միտք», 2001, թիվ 1, էջ 33-37

Ն. Կ. Հարությունյան

Երեխաների իրավական դաստիարակությունը Հայաստանում | «Իմ իրավունքը», 1998, թիվ 4, 4 էջ

Ն. Կ. Հարությունյան

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Առաջինը մանկավարժ | «Շիրակ» ամսագիր, Բեյրութ, 1998, թիվ 1, էջ 72-83

Ն. Կ. Հարությունյան

Անչափահասների դաստիարակության խնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում | «Երևանի համալսարան», 1997, թիվ 2, էջ 34-37

Ն. Կ. Հարությունյան

Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից խնդիրները | Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, թեզիսներ, Երևան, 1997, էջ 5-7

Ն. Կ. Հարությունյան

Երեխաների իրավունքների և դաստիարակության հարաբերակցությունը Հայաստանում | Հոդվածաշար, «Արին-Բերդ» իրավական - բժշկագիտական հանդես, Երևան, 1997, թիվ 1,2,3, 11 էջ

Ն. Կ. Հարությունյան

Հայ վաստակաշատ մանկավարժը | «Երևանի համալսարան», 1996, թիվ 3, էջ 50-55

Ն. Կ. Հարությունյան

Ամուսնալուծված ընտանիքները և նրանցում եղած պրոբլեմները | «Մի պահ» ամսագիր, 1995, թիվ 2, էջ 7-9

Ն. Կ. Հարությունյան

Ի՞նչ է վալդորֆյան մանկավարժությունը | «Երևանի համալսարան», 1995, թիվ 2, էջ 64-70

Ն. Կ. Հարությունյան

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը մանկավարժ | «Էջմիածին» ամսագիր, թիվ 8, 1993, ք.Էջմիածին, էջ 9-12

Ն. Կ. Հարությունյան

Խաթարված ընտանիքները և նրանց հետևանքները | «Երևանի համալսարան» ամսագիր, թիվ 3, 1992, էջ 35-41

Ն. Կ. Հարությունյան

Առաքել Բահաթրյանի հոգեբանամանկավարժական հայացքները | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ալմա-Աթա, 1991, էջ 67-68

Ն. Կ. Հարությունյան

Դաստիարակության պրոբլեմներն Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական համակարգում | Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1988, էջ 8-10

Ն.Կ. Հարությունյան

Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման մի քանի սկզբունքների մասին | «Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 3, էջ 71-75

Ն. Կ. Հարությունյան

Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքների մասին | Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1985, էջ 30-31
 

Թեզիս/Thesis

Ն. Կ. Հարությունյան

Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն I աշխատություններում | «Մանկավարժական միտք», 2013, թիվ 1-2, էջ 234-245

Ն. Կ. Հարությունյան

Շուշեցի մանկավարժ Ա. Բահաթրյանի անձի ձևավորման մասին | Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2005, էջ 87-88

Ն. Կ. Հարությունյան

Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիվանան, Սիրիա) | Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 75

Ն. Կ. Հարությունյան

Սոցիալ-հոգեբանորեն խաթարված ընտանիքները և նրանց թողած հետևանքները | Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 1998, էջ 4-5

Ն. Կ. Հարությունյան

Գևորգ Մոմջյան – մեծ հայրենասերը և ազգային բարերարը | «Նոր կյանք», 1994, թիվ 33, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 6

Ն. Կ. Հարությունյան

Կարապետ Պալճյանի մանկավարժական հայացքները | «Նոր կյանք», 1994, թիվ 25, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 9

Ն. Կ. Հարությունյան

Մեր պապենական հողի կանչը | «Նոր կյանք», 1994, թիվ 31, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 5