Նոնա Յուրիկի Ադամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, КВ 011884

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Նշահամալիրի և միջնորմի դերը երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի գործունեության կարգավորման մեխանիզմում թթվածնաքաղցի պայմաններում»,Գ 00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտական խորհուրդ , Երևան, 07.09.2000 թ.

Աշխատանքային փորձ
23 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Ուղեղի կառավարման մեխանիզմներ», «Բուսաբուժություն», «Վարքի ֆիզիոլոգիական հիմունքները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա, շնչառական համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Նոնա Յուրիկի Ադամյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ընդհանուր կենսաբանության» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Ադամյան Ն. Յու., Կարապետյան Մ. Ա., Գրիգորյան Ա. Ս.

Շնչառության և սիրտ-անոթային համակարգերի ֆունկցիոնալ խանգարումների շտկումը շնչառական և ֆիզիկական վարժանքների միջոցով | Բժշկություն. գիտություն և կրթություն: 2018, Թ. 24, էջ 87-90 |

Н. Ю. Адамян, М. А.Карапетян, Т. А. Айрапетян, Р. Ш. Саркисян

Изменение интегративных показателей организма при кислородной недостаточности в условиях воздействия нембутала и уретана | Биологический журнал Армении. 2018, 1 (70), стр. 85-89 |

Н. Ю. Адамян, М. А. Карапетян

Регулирующие механизмы аромокоррекции | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, т. LVII № 4, էջ 32-40 |

Н. Ю. Адамян, М. А. Карапетян

Новая парадигма физиологии дыхания | Հայաստանի բժշկագիտություն: 2017, т. LVII № 2, էջ 3-11 |

Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան

Reticular neurons activity of the bulbar respiratory center of rats in dynamics of hypoxia (Առնետների երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի ռետիկուլյար նեյրոնների ակտիվության փոփոխությունը թթվածնաքաղցի դինամիկայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 27-32 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

М. А. Карапетян, Н. Ю. Адамян

Реакция некоторых физиологических показателей на гипоксию | Научные труды V съезд физиологов СНГ ♦ V съезд биохимиков России ♦ конференция ADFLIM. 2016, стр. 199 |

Ն. Ադամյան

Օրգանիզմի ինտեգրատիվ դաշտի փոփոխությունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | VII Գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25-ամյակին: 2016, 34-35 էջ, Հայաստան |