Նոնա Յուրիկի Ադամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, КВ 011884

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Նշահամալիրի և միջնորմի դերը երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի գործունեության կարգավորման մեխանիզմում թթվածնաքաղցի պայմաններում»,Գ 00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտական խորհուրդ , Երևան, 07.09.2000 թ.

Աշխատանքային փորձ
23 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Ուղեղի կառավարման մեխանիզմներ», «Բուսաբուժություն», «Վարքի ֆիզիոլոգիական հիմունքները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա, շնչառական համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Նոնա Յուրիկի Ադամյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ընդհանուր կենսաբանության» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան

Օրգանիզմի ինտեգրատիվ դաշտի փոփոխությունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016, LXVIII,1, 84-88 pp. |

Ն. Յու. Ադամյան

Որոշ ֆունկցիոնալ խանգարումների շտկումը ոչ դեղորայքային բուժման մեթոդով | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, LXVIII, 2, 100-104 էջ, Հայաստան |

М. А. Карапетян, Н. Ю. Адамян

Влияние лугового клевера (Trifollium Pratense) на организм при кислородной недостаточности | Валеология, 2016, 2, стр. 44 - 49 |

М. А. Карапетян, Р. Ш. Саркисян, Н. Ю. Адамян

Влияние острого гипоксического стресса на интегративное состояние организма | Биомедицинская радиоэлектроника, 2016, 5, стр. 80-84 |

М. А. Карапетян, Н. Ю. Адамян, И. А. Бадалян

Влияние острой кислородной недостаточности на интегративный сигнал организма | Новости медико-биологических наук, 2016, 14:(3), стр. 5-10 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

М. А. Карапетян, Н. Ю. Адамян

Реакция некоторых физиологических показателей на гипоксию | Научные труды V съезд физиологов СНГ ♦ V съезд биохимиков России ♦ конференция ADFLIM. 2016, стр. 199 |

Ն. Ադամյան

Օրգանիզմի ինտեգրատիվ դաշտի փոփոխությունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | VII Գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25-ամյակին: 2016, 34-35 էջ, Հայաստան |