Նոնա Յուրիկի Ադամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, КВ 011884

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Նշահամալիրի և միջնորմի դերը երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի գործունեության կարգավորման մեխանիզմում թթվածնաքաղցի պայմաններում»,Գ 00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտական խորհուրդ , Երևան, 07.09.2000 թ.

Աշխատանքային փորձ
23 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Ուղեղի կառավարման մեխանիզմներ», «Բուսաբուժություն», «Վարքի ֆիզիոլոգիական հիմունքները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա, շնչառական համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Նոնա Յուրիկի Ադամյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ընդհանուր կենսաբանության» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

М. А. Карапетян, Н. Ю. Адамян

Гипокапниемия как патогенный фактор | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 1, 15-24 էջ |

Vitali Kalantaryan, Tsovinar Adamyan, Emma Gevorkyan, Nona Adamyan, Tigran Hayrapetyan

The Changes of the Cellular Indicators of Leucopoiesis in Irradiated Animals under Hypomotile Conditions | American Journal of Medical and Biological Research, USA, 2015, 3/1, 33-37 pp. |

Карапетян М.А., Адамян Н.Ю., Бадалян И.А. , Дилбарян А.С., Давтян М.А.

Влияние на нейрофизиологические процессы и амидированность белков головного мозга крыс при гипоксии | межд. Юбилейная конф. Сборник стстьей “Физиолог. Механизмы регуляции деятельности организма” Ереван 2012 стр 180-185

Ն. Յու. Ադամյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Վ. Սարգսյան

Շնչառական նեյրոնների վրա հոտառական սոխուկի կարգավորիչ ազդեցոիթյունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 45-49 |

Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Ն. Վ. Սարգսյան

Մարգագետնային երեքնուկի (Trifolium Prаtense L.) ազդեցությունը շնչառության վրա թթվածնաքաղցի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 39-44 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

М. А. Карапетян, Н. Ю. Адамян

Реакция некоторых физиологических показателей на гипоксию | Научные труды V съезд физиологов СНГ ♦ V съезд биохимиков России ♦ конференция ADFLIM. 2016, стр. 199 |

Ն. Ադամյան

Օրգանիզմի ինտեգրատիվ դաշտի փոփոխությունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | VII Գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25-ամյակին: 2016, 34-35 էջ, Հայաստան |