Նոնա Յուրիկի Ադամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, КВ 011884

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Նշահամալիրի և միջնորմի դերը երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի գործունեության կարգավորման մեխանիզմում թթվածնաքաղցի պայմաններում»,Գ 00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտական խորհուրդ , Երևան, 07.09.2000 թ.

Աշխատանքային փորձ
23 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Ուղեղի կառավարման մեխանիզմներ», «Բուսաբուժություն», «Վարքի ֆիզիոլոգիական հիմունքները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա, շնչառական համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Նոնա Յուրիկի Ադամյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ընդհանուր կենսաբանության» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Арутюнян Р.С., Адамян Н.Ю., Карапетян М.А., Акопян Н.С.

Регулирующее влияние СА1 и СА3 полей гиппокампа на бульбарные дыхательные нейроны в условиях гипоксии | Физиологический журн. им И.Сеченова, Москва, 2011, Т.97, 2, 169-179 |

Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան, Ռ. Ս. Հարությունյան

Роль волокнистой системы свода мозга в регуляции дыхательных нейронов при гипоксии (Թթվածնաքաղցի պայմաններում ուղեղի կամարի թելաձև համակարգի դերը շնչառական նեյրոնների կարգավորման գործում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 45-50 (ռուսերեն) |

Карапетян М.А., Адамян Н.Ю., Акопян Н.С., Арутюнян Р.С.

Реакция дыхательных нейронов продолговатого мозга на раздражение голубого пятна при гипоксии | Авиакосмическая и экологическая медицина, 2008, т.42, 1, с. 32-36

Ն. Ս. Հակոբյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Ռ. Ս. Հարությունյան

Կապույտ բծի ազդեցությունը երկարավուն ուղեղի ցանցանման գոյացության նեյրոնների էլեկտրական ակտիվության վրա թթվածնային անբավարարության պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 78-83 |

Ս. Ա. Աբրահամյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Մ. Վ. Նադիրյան, Ն. Ս. Հակոբյան, Ն. Յու. Ադամյան

Բուժական ֆիզկուլտուրայով զբաղվող ուսանողների շնչառության հաճախության ինքնակամ փոքրացման մեթոդի արդյունավետությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 116-121 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

М. А. Карапетян, Н. Ю. Адамян

Реакция некоторых физиологических показателей на гипоксию | Научные труды V съезд физиологов СНГ ♦ V съезд биохимиков России ♦ конференция ADFLIM. 2016, стр. 199 |

Ն. Ադամյան

Օրգանիզմի ինտեգրատիվ դաշտի փոփոխությունը թթվածնաքաղցի պայմաններում | VII Գիտաժողով նվիրված Հայկական բժշկական ինստիտուտի 25-ամյակին: 2016, 34-35 էջ, Հայաստան |